onsdag 8 maj 2013

Salutogen skola

Vilket ämnesområde är aktuellt i den offentliga debatten? Ja det är svårt att undgå skolfrågorna. Varje vecka, ja i princip varje dag skrivs och debatteras det om den svenska skolan. Det kommer massor med förklaringar till varför det inte fungerar bra. Det kommer massor av förslag om vilken medicin som behövs. När någon har en vision om att skapa "världens bästa skola" så blir man nyfiken. Hur ska det gå till? Vad kan göra skolan både attraktiv, angenäm och framgångsrik? De förslag som kommer fram har väldigt olika inriktning. I stort kan man dela in dem i en grupp som vill skärpa styrning och kontroll. En annan, tyvärr mindre grupp, menar att skolan bygger på relationer och meningsfullhet. Därför kan varken trivsel eller resultat kontrolleras fram. När jag försiktigtvis börjar använda ordet salutogen skola så sällar jag mig till den senare gruppen. Utveckling och förbättring kan aldrig fungera om man enbart utgår från brister och kontroll av brister. Med salutogen skola menar jag ett sammanhang som ser människor som bärare av vilja och kompetens. När allt fler som är inblandade i skolans verksamhet bär förväntansfulla tankar om andra och medvetet uppmärksammar det som fungerar och varför det fungerar, då påverkas både riktningen och energin i sammanhanget. Det är en komplex uppgift i ett komplext sammanhang. Men synsätt och motiv är avgörande för var man hamnar på sin utvecklingsresa. Om vi vill hamna i ett tillstånd som är annorlunda än idag, så måste vi börja beskriva det tillståndet. Vi måste sedan inventera vad vi har som redan idag är tecken att vissa delar redan är på plats. Vad finns det och vad behöver vi mer av för att det i ännu större utsträckning ska bli som vi önskar? En god hjälp på vägen är att ställa frågan: vad är det som bidrar till att vårt sammanhang kan upplevas meningsfullt, begripligt och hanterbart? Fortsatt fin vår! /Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar