fredag 10 februari 2012

Salutogent värdegrundsarbete

Inspirerande möten ger mening.
Jag har under januari och februari mött hittills 11 grupper i Mönsterås kommun för att "arbeta" med värdegrunden. Socialförvaltningens ledning bestämde där för två år sedan att ett salutogent synsätt skulle vara tydligt och vägledande i det kommande utvecklingsarbetet. Alla chefer och medarbetare är involverade i en process som jag tycker känns mycket spännande och lovvärd. Det jag får vara med om nu är den andra heldags work-shopen där all personal inklusive vikarier är delaktiga i att konkretisera och sätta ord på vilka värden som är viktiga. Det är en lång väg att påverka värderingar, kultur och förhållningssätt i en verksamhet. Men det engagemang jag möter hos dessa medarbetare vittnar om en tydlig vilja och stark energi att ta det salutogena synsättet ut i vardagen. I olika verksamheter som många gånger brottas med svåra omständigheter på olika sätt. Kanske har det "helhetsgrepp" vi tar i dialogen betydelse? Värdegrund och värdeskapande måste handla om sammanhangets många olika beståndsdelar. Därför analyserar vi tillsammans vad som är värdefullt för både brukaren/kunden, arbetsgruppen och mig själv som medarbetare. Det är svårt att få goda värderingar och värdeskapande att utvecklas gentemot kund om man inte också har en arbetsplats som fungerar väl och om där finns medarbetare som kan ha förutsättningar att må bra i sitt sammanhang. Då kan det bli ett värdeskapande värdegrundsarbete.

anders 120210