onsdag 24 augusti 2011

när goda idéer får leda

När sommar blir till sensommar och morgondoppet är kallare än 18 grader.
Det kanske är då man vaknar till ur semesteravkopplingens dimma och återupptäcker vardagens många sidor.
Paradoxerna och dualiteten visar sig i glädje och sorg, ljus och mörker, avundsjuka och tacksamhet, egoism och generositet, ordning och kaos, kärlek och rädsla och så vidare.
Om jag får göra en reflektion vad ledarskap betyder i följd av detta så är det Norge och Libyen som är i mina tankar just nu. Jag tänker att det måste vara väldigt avgörande vilka idéer människor bär på. Jag tror att goda idéer, ger goda tankar som i sin tur ger mer gott beteende mellan människor. Kan det vara kvalitén på de idéer som kommuniceras som avgör hur sammanhanget fungerar?,
Min poäng är, som du förstår kanske, att tanken om att andra har något viktigt och värdefullt att komma med, bidrar till ett ledarskap som både lyckas bättre och samtidigt ger ledaren positiv återspegling. Det är där ledarskap kan skapa mer öppenhet och trygghet i rummet istället för osäkerhet, ja kanske till och med rädsla.
Rädslsan makt är förlamande och nedbrytande. Nyfikenheten och uppskattande förhållningssätt blir dess motsats.
Det salutogena tänkandet kan vara ett av flera sätt att inspirera fler att delta i dessa tankebanor. Just nu tror jag de är vanligare i Norge än i Libyen. Men de behövs i många sammanhang och de kommer inte alltid av sig självt. Därför har vi en viktig uppgift i att påminna om idéers betydelse och tankars påverkan.

far väl!
/Anders

tisdag 16 augusti 2011

kasam för nystart

Jag talade med Monica nyss.
Hon är administartiv chef i en halvstor organisation. Som chef befinner hon sig i ett uppbyggnadsskede där nya medarbetare rekryteras hela tiden. Vilken spännande och meningsfull uppgift. Samtidigt en svår utmaning att hitta rätt kompetens både yrkesmässigt och personligt.
I denna dynamiska fas vill Monica ta till vara alla möjligheter att bygga den goda arbetsplatsen där människor både trivs och lyckas med sitt jobb.
Hur gör hon?

Jo, hon söker först engagerade och kompetenta medarbetare.
Hon arbetar sedan för att skapa struktur och rutiner som ger tydlighet och effektivt arbete.
Därefter vill hon tillsammans med gruppen hitta en gemensam idé och värdemässig grund för att forma arbetsplatsen som ett bra sammanhang. Då blir det den salutogena idén och förhållningssättet som utgångspunkt för bemötande och synsätt,
Därtill kan kasam bli deras vägledande tankemodell för att hitta det som påverkar både välbefinnandet och prestationen positivt.

Det ska bli mycket inspirerande att möta detta gäng i sin nybyggaranda. Där verkar redan finnas en känsla av sammanhang som ger handlingskraft. Inte ett gäng som passivt väntar på att smekmånadsfasen ska gå förbi.

Salut!
sa anders