torsdag 31 januari 2013

Resultat och värde

Det nya året rusar på. Undrar om det kommer att bli ett bra år, ett värdefullt år, ett år av god kvalitet med gott resultat? Klart man vill att tillvaron ska vara så bra som möjligt, det vill alla. Men det är där min funderingar börjar. Jag fick denna tanke i bilen i morse på väg till Landvetters flygplats. I en intervju på radion berättade en person om sin frustration över arbetsgivarens ideliga omorganisationer och besparingar i syfte att uppnå så bra resultat som möjligt i företaget. Grejen var den att verksamheten handlade om vård av människor och det som gjordes för att öka det ekonomiska värdet/resultatet samtidigt innebar att det värde som medarbetarna skapade i verksamheten blev sämre. Personal drabbades av stress på grund av mindre resurser. Verksamhetens brukare/kunder drabbades av sämre kvalitet i vården. För mig blir denna intervju i radion ännu ett exempel på att det ofta blir en motsättning eller konkurrens mellan mjuka och hårda(ekonomiska) värden. Varför ska det vara så svårt att få ihop dessa? Är det kravet på snabb ekonomisk avkastning som gör att man inte har tålamod att låta mänskliga värden växa och utvecklas. Jag tror en förklaring finns där, - i kvartalsekonomi, årsbokslut och årets budget. Det borde finnas en parallell redovisning som har ett längre perspektiv och tar upp de värderingar och värden som behöver tid. Jag tänker sådan värden som handlar om människors välbefinnande och livskvalitet. Det är ju så att dessa mjuka värden samtidigt är de som kan bidra till en organisations långsiktiga utveckling och värdeskapande förmåga. Och inte minst samhället och miljöns långsiktiga utveckling och hållbarhet. Så återigen, ett salutogent synsätt och ett Salutogent Ledarskap är helt klart en viktig möjlighet. En möjlighet att ta vara på och stärka de värden som förbättrar kvalitén i möten mellan människor(kunder t.ex) och samtidigt förbättrar kvalitet,resultat och varumärke för en organisation. Salutogent Ledarskap kan bygga den sorts kultur som mäniskor vill tillhöra, så vänta inte med det. Vi kanske ses på en Salutogen ledarskapsdag i år? Ha en fortsatt intressant resa! önskar Anders