måndag 13 september 2010

Skolan som utvecklingsarena

Nu är helt klart terminen igång för både skola och övrigt arbetsliv. Jag hade två inspirerande dagar i Jämtland för några veckor sedan. Några hundra pedagoger och skolledare lyssnade, samtalade och interagerade med naturen för att inspireras i det salutogena synsättet. En samling för att skapa inspiration till utveckling av både hälsoförutsättningar och lärande i skolans värld.
Vad är en hälsofrämjande skola där både anställda och deltagare mår bra och lyckas med det man finner meningsfullt?
Svaret på en sådan fråga finns inte färdigt formulerad som ett recept. Det är en fråga som måste bli intressant och levande på den enskilda skolan eller arbetsplatsen. De Jämtländska skolorna i projektet KRAFT tror jag lyckades intitiera en sådan dialog under sin vistelse i fjällvärlden. Tack vare projektet som stödjande ram och engagerade skolledare finns det goda förutsättningar att man kommer att göra skillnad genom denna satsning.
Så här veckan före val till riksdag och kommun är debatten intensiv om bland annat vad man vill med skolan i framtiden. Jag hoppas, som jag varit inne på förut, att det blir et ökat intresse för individens, elevens utgångspunkt och förutsättningar. Det bör bli en bättre balans mellan vad skolan vill och vad eleven upplever meningsfullt. Jag tror vi är på väg åt det hållet. Ett debattinlägg efterfrågade mer menigsfullhet i skolan. En annan tidning hade en artikel om en skola som vänt på sitt tänkande och börjat efterfråga elevens intresse, behov och kompetenser i större utsträckning. Ochvad hände? Jo, man gjorde ett jättelyft i den totala prestationen. Från att ha haft många som inte blev godkända, så blev man på relativt kort tid en av landets bättre skolor.

Min höst kommer att innehålla fler spännande möten med skolans värld och jag är full av förhoppning inför den kompetens och utvecklingsvilja som verkar finnas där.