onsdag 14 november 2012

snabba puckar och färdiga lösningar?

Varje dag och varje möte är ett gyllene tillfälle att lära och inspireras. Bloggandet är ett bra sätt att stanna upp och reflektera, vad är det jag ser och vad händer med det hälsofrämjande och salutogena ledarskapets utveckling. Bara denna vecka har jag mött folk från flera organisationer som är på, och med stor ambition och tydlighet vill utveckla hälsofrämjande ledarskap/salutogent ledarskap. När min bok kom 2010 var rubriken salutogent ledarskap svår att finna när man sökte på nätet. Nu finns begreppet på många håll och det börjar som det verkar få ett allt mer utvecklat innehåll också. I måndags i Varberg var det 30 chefer från olika organisationer med på vår utbildningsdag i salutogent ledarskap. Alla verkade ha planer på att gå vidare med allt ifrån egen fortsatt förkovran i kurssteg 2, salutogent ledarskap i praktiken, till att göra en hel sjukhusorganisation till ett hälsofrämjande sjukhus med hjälp av bland annat salutogent ledarskap. I går var det tisdag och årlig konferens om forskning och utveckling av det salutogena arbetet.(Det är högskolan Väst i Trollhättan som sedan två år driver ett salutogent center). Flera presentationer på posters och i seminarier talar nu på ett självklart sätt om betydelsen av ett salutogent ledarskap. Idag onsdag ska jag träffa projektledning och styrgrupp i förmodligen landets största satsning på hälsofrämjande ledarskap just nu. Det är sex kommuner i Gävleborg som erbjudit drygt 800 chefer utbildning i ett projekt över två år. Samtidigt får vi från Hälsopropmotiongruppen vara med och leverera en längre utbildning för internkonsulter/hälsosamordnare som ska medverka till att det som projektet grundar ska bli en långsiktig utveckling av både ledarskap, medarbetarskap och verksamhet i kommunerna. Det sista exemplet har jag nog berättat om tidigare. Det förtjänas dock att upprepas, efter som jag tror att här finns aspekter som är viktiga men inte självklara för alla. Min rubrik ovan är kanske lite tillspetsad. Men Gävleborgsexemplet pekar på betydelsen av ett långsiktigt processtänk. Ett salutogent ledarskap är visst en fråga om den enskilde chefens förhållningssätt, hälsa och ledarskap. Men det är så mycket mer som kan påverkas om det ges förutsättningar och tid. Visionen handlar om att skapa en salutogen kultur där ledarskap och medarbetarskap bidrar till välbefinnande och framgång för både ledare, medarbetare och inte minst kunder/brukare/medborgare. Allt gott! Anders