tisdag 14 december 2010

Påminnelse om verklighetens villkor

Min grundhållning ska vara positiv förväntan och ambition att ta till vara de tillgångar som finns. Det kan vara hos enskilda människor eller i organisationer.
Ibland blir man dock påmind om verklighetens krassa villkor och motståndets besynnerliga logik.
Mina aktuella erfarenheter är av olika storlek eller allvar kan man säga.
Jag tar den mindre och mer världsliga först: den handlar om dagens tågresa som blir ännu ett exempel på en leverantörs svårigheter att tillhandahålla utlovad service. Tåget 13:07 från Alingsås mot Stockholm blev inget X2000, platsnumren stämde inte, tiden hölls inte och mitt planerade möte fick flyttas. Ingen stor grej, kanske rent av en bonus i form av ytterligare avkopplande tågresetid, för det är ett gott sätt att resa på många vis. Samtidigt glider min tanke lätt in på funderingar om vad ett företags ägarskap, kultur, värderingar, styrning, ledning och ledarskap betyder för att man ska bli framgångsrik. Förmodligen ganska mycket, särskilt i de fall verksamheten utgör tjänster och service i någon form som ska levereras av medarbetare som behöver ha goda förutsättningar för detta.

Min andra aktuella upplevelse kommer från en organisation där ledningen ville starta en utveckling mot att bli en mer hälsofrämjande organsiation/arbetsplatser. Det är i allmänhet något som klingar positivt i mina öron, men det händer att ingången i det blir fel. Om det ska gå att starta och driva en hälsopromotiv förbättringsprocess där alla medarbetare är delaktiga så måste det finnas en lämplig kultur. Jo, jag menar att även om ledningens inriktning och vilja är betydelsefull så hjälper inte det särskilt långt om förtroende och legitimitet saknas. Det är som att bjuda in sin personal på en båtresa, men det är oklart om vilken båt man är på, om den som styr kan sin sak, vilka som vill åka med, vart resan tar vägen och vilka roller vi har ombord. Osäkerhet ger otrygghet som definitivt inte skapar engagemang utan i större utsträckning motstånd.
Min slutsats är att det finns en hel del att förbereda innan man lämnar kaj. Har man gjort skeppet klart så blir det mycket enklare att få alla medresenärer att både göra sin ordinarie insats och det som tillkommer under utvecklings/förbättringsresan.

Denna metafor kan sammanfattas i några råd. Om du har ambitionen eller tar ett uppdrag som innebär att skapa en hälsofrämjande arbetsplats/organisation. Försök då först göra klart att de strukturella förutsättningarna är på plats. Därefter kommer lednings och ledarskapsförmågan hos de chefer/ledare som finns i organisationen. Först därefter kommer det lokala delaktiga förbättringsarbetet där arbetsgrupper tar sikte mot sin vision och kreativt prioriterar vilka friskfaktorer som kan bidra till utveckling.
Med grunden i kasam kan man säga att människor behöver uppleva mening för att vilja, ha kunskap för att förstå och villkor som möjliggör att kunna påverka till förändring.

Nu tar jag mig an Stockholm en sista gång innan jul.

Allt gott önskar er försenade resenär den 14 dec 2010
Anders

torsdag 18 november 2010

Salutogent ledarskap i tiden

Det blir många intryck men fasligt givande att turnera med utbildning i salutogent ledarskap. Tänk vad många fantastiska chefer och ledare som redan arbetar salutogent men utan att använda det ordet. Deras upplevelse verkar också vara mycket positiv när det som verkar självklart visar sig ha ett namn och en vägledande tankemodell för att vidareutveckla ledarskap och medarbetarskap.
För dig som är ny vid dessa rader så bör jag väl berätta att det är boken, Salutogent ledarskap för hälsosam framgång som på 10 månader satt en väldig fart på vår verksamhet i hälsopromotiongruppen. Den endags utbildning vi testade i Varberg under våren har genomförts under hösten på många andra orter i landet med fulla eller nästan fulla lokaler. Det kanske mest givande under dessa dagar verkar vara deltagarnas upplevelse av salutogena samtal med kasamDIALOG-kortleken. Snacka om upplevelsebaserat lärande av salutogent förhållningssätt.
För mig som salutogen budbärare är det minst lika givande som för deltagarna, tänk vad man lär sig. Bland det roligaste sista tiden är mötet med "Viktor Vinde"-gänget i Härnösand. Där har man gjort en "resa" med ett demensboende som heter duga. Jag vill kalla det för en reell "turnaround". Det vill säga, ett helt nytt sätt att se på ledarskap, medarbetarskap och verksamhet. Det har lett fram till en helt ny kvalitet i omsorgen där sömnmedel och lugnande har ersatts med intresse och inspiration från mötet med de boende och deras resurser. Själva utvecklingen verkar också ha varit en modell för vad delaktighet och lokalt engagemang betyder för att förändring faktiskt ska bli till i verkligheten och inte bara i ledningens beslutsprotokoll.
Tack alla ni som inspirerar i alla dessa goda möten!

Alingsås 18 november 2010
Anders

måndag 13 september 2010

Skolan som utvecklingsarena

Nu är helt klart terminen igång för både skola och övrigt arbetsliv. Jag hade två inspirerande dagar i Jämtland för några veckor sedan. Några hundra pedagoger och skolledare lyssnade, samtalade och interagerade med naturen för att inspireras i det salutogena synsättet. En samling för att skapa inspiration till utveckling av både hälsoförutsättningar och lärande i skolans värld.
Vad är en hälsofrämjande skola där både anställda och deltagare mår bra och lyckas med det man finner meningsfullt?
Svaret på en sådan fråga finns inte färdigt formulerad som ett recept. Det är en fråga som måste bli intressant och levande på den enskilda skolan eller arbetsplatsen. De Jämtländska skolorna i projektet KRAFT tror jag lyckades intitiera en sådan dialog under sin vistelse i fjällvärlden. Tack vare projektet som stödjande ram och engagerade skolledare finns det goda förutsättningar att man kommer att göra skillnad genom denna satsning.
Så här veckan före val till riksdag och kommun är debatten intensiv om bland annat vad man vill med skolan i framtiden. Jag hoppas, som jag varit inne på förut, att det blir et ökat intresse för individens, elevens utgångspunkt och förutsättningar. Det bör bli en bättre balans mellan vad skolan vill och vad eleven upplever meningsfullt. Jag tror vi är på väg åt det hållet. Ett debattinlägg efterfrågade mer menigsfullhet i skolan. En annan tidning hade en artikel om en skola som vänt på sitt tänkande och börjat efterfråga elevens intresse, behov och kompetenser i större utsträckning. Ochvad hände? Jo, man gjorde ett jättelyft i den totala prestationen. Från att ha haft många som inte blev godkända, så blev man på relativt kort tid en av landets bättre skolor.

Min höst kommer att innehålla fler spännande möten med skolans värld och jag är full av förhoppning inför den kompetens och utvecklingsvilja som verkar finnas där.

torsdag 15 juli 2010

Shifra Sagy på lunch

Det är svårt att sammanfatta intrycken från en konferens med så många teman och så många presentationer inom Health Promotion. Man får koncentrera sig på det som ligger i eget intresse så att säga. Inom the salutogenic research network har dagarna i Geneve gett många nya exempel på hur den salutogena idén kan tillämpas.
På ett sätt kan jag uppleva att det även inom detta perspektiv kan bli för mycket och för fort. Något som riskerar att tappa den ursprungliga idé och värdegrund som är dess stora tillgång.
Därför blev en av de viktigaste upplevelserna för mig att jag fick förmånen att luncha med professor Shifra Sagy från Ben Gurion University i Israel. Hon är pensionär men starkt engagerad i den salutogena forskningen. Hennes inriktning handlar främst om familj och barn. När hon hade lyssnat på min presentation i tisdags kom hon fram och ville höra mer om hur vi i Sverige ser på salutogenes som en synsätt inom arbetslivet.
Den lunchen blev en mycket intressant dialog med en person som skrev sin doktorsavhandling med Aaron Antonovsky som handledare och sedan arbetade tillsammans med honom under många år. Hon var Aarons enda doktorand berättade hon, själv har hon haft omkring 25 stycken. Men Aaron var så upptagen av sin egen salutogena forskning och undvek därför handledarrollen.

Denna lunch hade jag velat spela in på band, det blir nog inte tillfälle igen att intervjua en person som Shifra om det salutogena forskningsarbetet. Om jag kort skulle summera det hon berättar så är det hennes erfarenhet av Aaron Antonovsky som genuint trogen den salutogena idén med den grundläggande synen på människan som bärare av sin egen mening. Ett salutogent förhållningssättet kan då inte bli en pedagogisk metodik utan handlar om den svårfångade dimension som uppstår i mötet mellan människor. ( kanske lite väl filosofiskt, men det får väl vara det).

Hur som helst bekräftade vårt samtal att Aarons idé är genuin och att han själv var det och då kanske det är bra att ha med sig lite filosofisk reflektion när vi ska ut med dessa tankar i praktisk tillämpning.

Konferensen som helhet har varit ett lyft för det salutogena, det blir spännande att se vad alla nya kontakter kommer att leda till framöver.

Tacksam och rätt trött, dags att fara hem
/Anders

onsdag 14 juli 2010

Globalisering

Globalisering av salutogent ledarskap
Spännande möten berikar livet. Ja, det är an annorlunda upplevelse att hålla work-shop med deltagare från Singapore, Sydkorea, Japan, Estland, Belgien och Australien. Vi satt där på tisdag morgonen och jag beskrev tanken med salutogenic Workplace Health Promotion och vad som kan menas med salutogent ledarskap. Det vi talade om var nytt för flertalet i denna grupp, men det väckte helt klart intresse.
Vi fick chans att byta tankar om hur otroligt olika förutsättningar det är i olika länder och i olika kulturer. Bara man studerar hur det ser ut i arbetslivet eller hur man ser på management och ledarskap så skiljer det på många plan.
Ändå finns det mycket som är gemensamt på ett mänskligt plan. Upplevelsen av meningsfullhet i tillvaron är nog viktig för alla människor. Däremot är det väldigt olika ”saker” som bidrar till upplevelsen av meningsfullhet.
Vi hade en timme planerat men det blev en och en halv, det fanns många fler frågor att tala om. Men vi skiljdes med en känsla av ha haft ett inspirerande och givande möte. Förmodligen kommer min bok Workplace Health Promotion att sätta ett och annat avtryck på nya ställen efter denna session. Sån´t känns kul.

Ajö för nu

måndag 12 juli 2010

Forskningens väg till verkligheten

EN första dag på konferens är till ända.
IUHPE (international union for health promotion and education) håller en global konferens vart tredje år. Just nu pågår den 20:e. Här finns mest forskare. Men det verkar vara en hel del ”vanligt” folk som jag, med en önskan att få mer kunskap om hur hälsan kan främjas.
Mitt syfte med att vara här är att följa den forskning som har en salutogen inriktning. Och den finns i allt större utsträckning. Professor Bengt Lindström från Finland som är ivrig pådrivare för detta spår berättade idag att på den förförra konferensen fick denna inriktning inte vara med. På den förra fick man hålla en mindre workshop. I år finns det bortåt ett tiotal seminarier och workshops om salutogenes. Det tar sig sa mordbrännaren. Inspirerande att möta en person som Bengt som med sin akademiska pondus säger att -jag tror helt och fullt på detta. Kom gärna och ifrågasätt mig, men visa i så fall på något bättre! Och bevisa att det fungerar bättre!
Geneve är fortfarande 33 grader varmt, underbart sommarväder. I dag måndag börjar huvudprogrammet där health promotion ska diskuteras ur en massa olika aspekter. Jag ska hålla ett öga på vad som kan vara "användbart" i det salutogena spåret och det som redovisar arbeten inom skolans värld.

So long så länge!
Anders

lördag 10 juli 2010

Var finns kunskapen?

Var finns kunskapen om hur hälsan främjas?

Idag styr jag kosan mot IUHPE`s konferens i Geneve. Under den kommande veckan ska drygt 1200 personer, både forskare och praktiker dela med sig av kunskap om hur hälsopromotion går till. Själv ska jag göra två presentationer om vad det salutogena ledarskapet och synsättet kan bidra med.

Det blir spännande att höra hur man ser på dessa frågor och vad man faktiskt gör ute i samhället i de olika länder som finns representerade. Konferensen är global, så det kommer att bli stor spännvidd i vilka frågor som tas upp och hur man ser på hälsa.

Det är särskilt roligt att the salutogenic research group har fått flera egna seminarier och workshops. Det känns som om intresset ökar i detta spår.
Jag ämnar återkomma under veckan och dela med mig av de eventuella godbitar som dyker upp.
Ha en fortsatt fin sommar!

Noterat i Bryssel en solig eftermiddag i väntan på nästa flyg.

/Anders

onsdag 16 juni 2010

Hälsosam tillväxt

Några rader på vägen till ett spännande forum på ovanstående tema.
I morgon torsdag den 18 juni möts 80 personer i en kreativ dialog på Skepparholmen ute på Värmdö. Vilka frågor och vilka svar kommer att ges där, jag är mycket nyfiken.
Några reflektioner apropå detta:

Människans hälsa och välfärd påverkas av både materiella och existentiella omständigheter. Den materiella och ekonomiska tillväxten verkar ha en starkare drivkraft än den existentiella.
När finansoron återigen sprider sig i Europa blir det tydligt vilka krafter som är i rörelse. Det är krafter som både kan skapa förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd. Samtidigt kan den ekonomiska kapplöpningen förlama hela samhällsmaskineriet och göra mer skada än nytta. När grundprincipen är konkurrens om begränsade resurser i en tävling som aldrig tar slut. Då tror jag inte att det är en hälsosam modell. Det är risk att det mänskliga får stå tillbaka till förmån för den materiella och ekonomiska tillväxten.
För att skapa ett samhälle där människor mår bra och har hälsan så måste vi ta hänsyn till helheten. Då behöver mänskliga relationer, naturen, kulturen och andra existentiella grundförutsättningar få ett större utrymme i människors vardag och i politikerns prioriteringar.

Den internationella ekonomiska krisen är en del av verkligheten. Den syns än så länge mest i medias nyhetsrapportering och jag känner inte så stor påverkan av den. Det finns en annan del av verkligheten som på det lokala planet är mer engagerande och ger en större förhoppning om värdetillväxt på mänskliga villkor. Jag möter dessa i de många initiativ och projekt som startas för att stödja, främja och upprätta de människor som är längst från börsgolven. Detta år har hittills känts som början på en nytändning inom det hälsofrämjande och socialt engagerade arbete som är så angeläget. Jag har träffat människor i skolor, inom äldreomsorg, i sociala företag och i föreningsrörelsen som vill förändra och förbättra möjligheterna för andra. Ett salutogent tänkande verkar växa sig allt starkare. Det finns allt mer av helhetssyn på vad som påverkar och ger förutsättning för att individen ska må bra och kunna lyckas med hon vill. Detta arbete är inte i första hand en budgetfråga utan handlar om ett synsätt där individens egna förutsättningar och resurser är viktigast. Det är sammanhanget, delaktigheten och en långsiktig uthållighet som kan leda till hälsosam "tillväxt" och bestående förändring.

Hur ska sammanhanghet se ut och hur ska samhället se ut för att innehålla det som är viktigt för mänskligt liv och hälsa? Ja helt klart, kan man inte glömma bort naturen och kulturen. Vad betyder dessa områden? Historiskt kanske inte bedömda som jätteviktiga för människans hälsa men det håller på att ändra sig. Den forskning om kultur och hälsa som bedrivits vid Göteborgs Universitet har inspirerat till ett initiativ att etablera en plats för samtal och utveckling. Idén är att skapa möten mellan forskare, politiker och andra intresserade som vill veta mer och pröva att ta in naturen och kulturen på ett tydligare sätt i vår fundering om vad och hur människans hälsa främjas. Vid det första seminariet som hölls på Öijared i Floda norr om Göteborg den 26 maj fick jag möjlighet att presentera det salutogena ledarskapets möjligheter. Och som sagt torsdag den 18 juni är det möte i Stockholmstrakten på temat hälsosam tillväxt – också mycket spännande. Jag återkommer om detta

Ha en fortsatt fin sommar!
Anders H

lördag 29 maj 2010

Bjud på en kopp kaffe!

En fantastisk vecka. I vimlet på Drottninggatan i Stockholm satt Lotta och jag på fredag eftermiddag med en latte och en kaffe. Vi hade inte setts sedan drygt ett år då vi befann oss i samma organisation med uppdrag och ambition att utveckla, stärka och skapa förutsättning för framgång. Mitt uppdrag där är avslutat och Lotta har gått vidare till nytt uppdrag i en annan organisation. Vårt samtal vid kaffet handlar om behovet och intresset för mjuka frågor i vår tid och vårt samhälle. Vi talar om hur ledningen i en organisation kan skapa ändamålsenliga strukturer för att människor ska kunna förstå och hantera sina arbetsuppgifter och må bra på sin arbetsplats. I detta samtal kommer associationerna i en strid ström, då vi båda är starkt engagerade i både managementfrågor och det genuint mänskliga som kan framstå i ett salutogent synsätt. Det blir då för mig en märklig känsla när Lotta berättar att hon i sin styrelse har en person som heter Lars med lång erfarenhet av HR-frågor och särskilt intresse för de ” mjuka frågorna”. Märkligheten består i att samma person har jag mött tidigare i veckan på ett seminarium ute på Öijared där via talade om kulturen, naturen, hälsan och det salutogena ledarskapet. Den träffen var ett första tillfälle i en satsning som ska bli en återkommande mötesplats, en akademi, för att sprida kunskap om dessa frågor. Mycket spännande och väl förankrat då Göteborgs Universitets nya satsning inom forskning kring kultur och hälsa finns med i sammanhanget.
När jag då träffade Lars på Öijared så fanns det ytterligare en koppling. Det var nämligen så att Lars och jag träffades samma kväll inbjudna till Jalle i Göteborg. Där satt vi flera timmar under kvällen en grupp personalmänniskor, läkare, teolog och hade ett fantastiskt inspirerande samtal kring det salutogena perspektivets tillgångar och möjligheter. Kanske är det något som är nödvändigt att både förmedla och utveckla vidare ute på arbetsplatser.
För att ytterligare förlänga denna veckas märkliga och spännande mötesserie så hade jag några dagar innan denna kväll hos Jalle, varit engagerad i en uppföljningsträff i Alingsås för chefer i Västra Götalandsregionen som varit deltagare i min utbildning Pedagogiskt ledarskap. Här hade vi just Jalle som eftermiddagens gäst där han delade sina mycket intressanta reflektioner om ledarskapets och livets mening med oss.
Så när jag satt där på Drottninggatan med Lotta så gick det upp för mig vilken fantastisk vecka jag varit med om. Tänk att få uppleva detta och det räknas dessutom som arbete.

Anders
Fredag kväll i maj 2010

söndag 2 maj 2010

Som tåget en majnatt

När vårsolen värmer och björken fått musöron, då är vi inne i en underbar tid. Inte bara naturen, utan även människor man möter verkar fyllda av ny energi, så känner jag också själv. Tecken på ny energi är också de många sammanhang som verkar bry sig allt mer om hur hälsans förutsättningar ser ut. Visst är det på gång en starkare insikt och större intresse för vad som skapar välbefinnande och hälsa. Trots många rapporter om svårigheter i samhället så lyser allt fler exempel på salutogent tänkande. Förra veckan mötte jag exempelvis chefer inom en omsorgsverksamhet. Vilka underbara människor, de hade så mycket värme och positiv förhoppning trots ett svårt uppdrag. De skulle utveckla sitt ledarskap med hjälp av kasam för att sedan göra tillvaron mer hälsofrämjande för både sina medarbetare och de boende i verksamheten.
I skrivande stund sitter jag på nattåget till Östersund för att möta en projektgrupp som ska få skolor i Jämtland att bli mer hälsofrämjande. Ett arbete som ska bli bra för både skolledningar, all personal och alla deras elever. Elever ska möta en skola med pedagoger och personal som kan skapa förutsättningar för ett lärande som stärker hela människan att klara av hela livet.
Jag tänker på dem som aldrig fick en chans att uppleva framgång i skolan. Jag tror jag mötte en sådan människa på stationen i Herrljunga. Han var vilsen på riktigt, avslängd från tåget och utan koll på hur han skulle ta sig vidare till Örebro. Jag kunde inte bidra med mer än tips om färdväg men det kändes som ett gott möte, för vi pratade en stund och han tackade så mycket för hjälpen när vi skiljdes.
I morgon ska vi tala om det salutogena ledarskapet som en möjlig hjälp för skolledare att ta ut riktning med och att göra ledarskapet meningsfullt. Det blir säkert ett mycket gott möte i morgon också. Det kan det bli varje dag om man vill och är uppmärksam.

Anders på tåget
2 maj 2010

fredag 9 april 2010

skapa förutsättningar i krisen

Hur mycket ska vi leta efter krisens orsaker? Vad ger det å andra sidan att fundera över hur vi vill det ska vara och sedan ta reda på vilka faktorer som bidrar till att det blir så? Den gångna veckan har jag mött två organisationer där en problematisk situation varit orsak till att man vill arbeta med en främjande strategi för att åstadkomma en förändring. Sjukfrånvaro och personalen hälsa har här blivit en fråga om organisering och ledarskap. Det verkar vara en uppfattning om att rehabsamtal och individåtgärder inte är tillräckligt för att öka närvaron och glädjen i arbetet.
Jag vill tolka detta som exempel på att allt fler förstår att hälsans bestämningsfaktorer måste sökas både hos människan själv och i den miljö hon verkar i, alltså hela sammanhanget har betydelse. Dessa organisationer hade också bestämt att tillämpa en salutogen strategi i sitt förbättringsarbete.
Detta känns ju inspirerande och kul, det finns hopp att den hälsopromotiva kunskapen och arbetssättet vinner terräng.
En annan notering i veckan var att vi nu har två "nyord" att hålla reda på och förstå. Det första är enligt tidningen Chef, salutogent ledarskap. Det andra är salutogent entreprenörskap. Jag återkommer till bägge framöver. Ha en fin vårvecka, i helgen lovas vi 14 grader och sol - ljuvligt.
/anders

fredag 2 april 2010

Vänd på perspektiven

Ännu en hädelserik vecka. Det salutogena perspektivet dyker upp på alla möjliga ställen både nära och långt borta. Efter att ha läst 86 kommentarer på en debattartikel väljer jag följande exempel:
I torsdagens DN fanns denna artikel på debattsidan av Hanne Kjöller där hon föreslår att vi ska vända på perspektiven när det gäller sjukdom och ohälsa. Kjöller berättar om kasam och Antonovsky som upphov till förslaget att se vad som är friskt och funktionellt hos individen.
Ett problem som jag inte tänkte på direkt när jag läste artikeln på morgonen är risken att man blir enögd och kategorisk när man vill visa på värdet av ett främjande synsätt. Flera som läst Kjöllers artikel tolkade den som ett påhopp på de som är utbrända eller sjukskrivna av andra orsaker.
Varför blir det så? Varför tycker vissa i sina kommentarer att kasam är trivialt?

Min korta förklaring till det är två saker: först så glömmer vi att påpeka att det salutogena synsättet är komplementärt till det patogena. Det Kjöller beskriver är alltså inget alternativ som ska utesluta kunskap om och behandling av sjukdom.
Men det salutogena synsättet är ett starkt komplement om man väljer att se människan som en både fysisk, mental, social och existentiell varelse.
Den andra förklaringen till varför kasam ses som ovetenskapligt och trivialt uppstår när kasam-teorin står för sig själv som en tolkningsmodell eller recept till välbefinnande och hälsa.
Lösningen på detta är att se Antonovsky´s idé och teori som ett gemensamt koncept med tre delar:
1.Värdegrund
Vi ser människan som någon med värde och värdighet även om hon har drabbats av ohälsa.
2.Förhållningssätt
Genom att se människan på det sättet följer det naturligt att möte henne som subjekt och ta vara på hennes kompetens och egna resurser. (vilket är något helt annat än att strunta att ge henne hjälp).
3. Livets friskfaktorer
kasam(som bygger på forskning) blir en tankemodell som kan hjälpa oss hitta det som gör tillvaron begriplig, hanterbar och framför allt meningsfull. Vilket visat sig vara gynnsamt för hälsan.

Detta koncept rymmer inget sjukdomsförakt, tvärtom om man läser det Antonovsky själv skriver.

Slut på teorireflektionen

Nu har det blvit påskafton.
Ha en fin helg!
Anders

fredag 26 mars 2010

En tanke som intresserar på många håll

Vecka 12 har som arbetsvecka passerat. Att ett salutogent ledarskap kan göra skillnad har jag känt på mig ganska länge. Jag har också stött på den sortens ledarskap många gånger genom åren. Men det har inte varit samma etikett som jag nu föreslår. Den gångna veckan blev jag än mer övertygad om att vår tid är mogen för det salutogena ledarskapet. Jag vill berätta om några mycket intressanta kontakter jag haft under veckan. Det kan ge en bild av hur olika sammanhang som ser ett värde i det salutogena synsättet. Någon ringde från Frankrike och beskrev en situation av hög belastning och stress i arbetslivet där. Han som ringde är lokal chef i ett större sverigebaserat företag. När han läste Antomovsky´s bok Hälsans mysterium fann han något som han menar känns helt rätt i hans organisation. Jag skickade honom ett ex av min bok direkt.
En annan vän sedan flera år var nu med i en grupp i norrlands inland som planerade för ett flerårigt projekt kring hälsofrämjande skola. Nu ville man intressera ledningsgrupper och personal för ett salutogent synsätt som en väg att arbeta mer främjande både i ledarskapet och i pedagogiken.
I dag fredag ringde en konsult från Norge som berättade att en statlig myndighet där var inresserad av ett mer relationsorienterat och humanistiskt tänkande i sitt ledarskap, det ville hon profilera med ett salutogent tänkande.
Det känns helt fantastiskt spännande med dessa signaler från olika håll. Månne, kommer det salutogena ledarskapet som idé och koncept i rätt tid?

Nu är det fredag kväll och faktiskt är våren här, det var 14 grader på eftermiddagen och milt regn under joggingrundan i skymningen.

Allt gott!
/Anders

söndag 21 mars 2010

Goda möten

Vecka 11 år 2010 blev en berikande vecka. Veckan innehöll många goda möten, jag vill kort berätta om några.
Det är alltid en upplevelse av nyfikenhet och spänning när jag närmar mig möten med nya människor, de jag aldrig tidigare träffat. När det finns lite tid att mötas så finns det alltid intressanta berättelser. En sådan grupp fick jag möta torsdag och fredag i Stockholm. Det var människor som var chefer och ledare inom kooperativ och sociala företag. I dessa organisationer finns ett entreprenörskap som vill skapa värde för människor samtidigt som man driver affärer.
I denna grupp av ledare fanns berättelser som visade på en erfarenhet och ledarkompetens som inte går att skaffa på en två dagars kurs. Dessa berättelser gav vår utbildning inspiration och kraft. Det var berättelser som visade vad känslan av sammanhang betyder som en resurs i livet för att hantera och komma igenom motstånd och svårigheter. Vi kunde tillsammans se vad meningsfullheten i visionen betyder för att man ska vilja och orka ta tag i arbetsuppgifter som inledningsvis kan se omöjliga ut. Gemensamt i den bild som berättades var betydelsen av att få vara med och skapa bättre förutsättningar för människor som hamnat vid sidan om samhällets gräddfil. Där finns både den svåra utmaningen men också den riktigt starka meningsfullheten. Med ledare som dessa finns det hopp för fler. Jag är väldigt tacksam att jag fick vara med dessa två dagar, de berikade verkligen mitt liv.

/anders
med aning om våren
8 grader och sol i Alingsås

fredag 12 mars 2010

Ledarskap i stora organisationer

Veckorna går fort men hinner innehålla mycket. Senaste veckan mötte jag 16 nya deltagare i en chefskurs. Vilken förmån att få lära känna 16 nya människor och starta en gemensam läranderesa som ska var under drygt ett halvår. I tisdags sammanställde vi den gemensamma bilden av hur det är att vara chef idag. Chefsjobbet är ett uppdrfag som innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ledaruppdragen för dessa chefer innebar att vara ledare för i den minsta verksamhet 8personer till den största som var 120 personer. Därtill kanske verksamheten pågår dygnet runt, året runt. Det är med andra ord oftast en stor utmaning att vara chef och ledare. Uppdraget kräver och uppdraget tar. Med den beskrivningen i bakgrunden blev jag upprymd när en i gruppen sa högt, det är i alla fal kul att vara chef och övriga i rummet nickade instämmande.
Ibland är chefsjobbet inspirerande och givande, ibland tungt och svårt. Ju svårare desto viktigare att hitta de ljuspunkter i ledarskapet som ger energi. De ledare som medvetet går in för att hitta ljuspunkter och uppmärksammar dessa, har en viktig tillgång. Om man enbart lokaliserar problem så blir man fort trött. Om man i större utsträckning tacksamt noterar det som har värde och det som fungerar så tillför man energi. Det senare är salutogent och bidrar helt klart till att göra ledaruupdraget mer meningsfullt.

Trevlig ny vecka när den kommer!
Anders

söndag 28 februari 2010

Varför salutogenes?

Kära bloggläsare som i inledande tider inte är så många. Men skrivande är även bra för de egna funderingarna.
Det är alltid lika spännande att se hur en ny bok blir mottagen och spridd.
Salutogent ledarskap är något som många är intresserade av, helt klart. Min bok har efter knappt två månader sålt en bra bit över 1000 ex. Det tar jag som ett tecken på intresse, åtminstone nyfikenhet. Jag tror att de som redan fångat det salutogena tänket är tillräckligt många för att motivera den titel jag valt. Samtidigt är det fortfarande vanligast att man inte vet vad salutogenes är för något. Vad bra, då finns det nåt nytta att bli nyfiken på tänker jag.
Jag satte boken i handen på en erfaren företagsledare. Han tyckte bilden på framsidan var jättesnygg. Men vad betyder ordet?

Vad svarar du själv på den frågan?
Jag sa till Björn som han heter att, - salutogenes handlar om att ta till vara det som gör att människor fungerar och mår bra. Han nappade direkt och vi fick en livlig diskussion om hur ledarskap och företagande kan fungera framgångsrikt.

Som lite kurios information nämnde jag också att ordet salut i den latinska ordboken står för; välbefinnande, hälsa och tillfrisknande och att ordet genes betyder födelse eller ursprung.

Det är bra med ett ovanligt ord som dessutom har en egen och tydlig innebörd. Sedan kan det ibland vara svårt att förklara vad vi menar, men det är det vi ska bli allt bättre på.

God fortsättning, snart är det färdigskottat!
Anders

fredag 19 februari 2010

Ledarskap och företagande

Den sjunde veckan 2010 har varit sportlov i Västra Sverige. Med en vinter som bara vuxna känner igen sig i. På onsdagen besökte jag Friska Företagare i Varberg. Det är en grupp entreprenörer som samlats i ett projekt för att ta reda på hur man kan jobba som företagare så att den egna hälsan inte drabbas. Eller, rättare sagt, så att den egna hälsan, välbefinnandet och arbetsglädjen blir en självklar tillgång och något minst lika viktigt som att lyckas med sin affär.

Det var ett mycket inspirerande frukostmöte för mig att träffa människor från affärslivet som inspireras av mänskliga värden och mänskliga möten.
När min föreläsning var slut kom det fram en person som driver restaurang. Hon berättade att hon alltid finns i dörren för att möta sina gäster. De ska bli sedda och de ska bli bemötta på ett sätt som är bra för var och en. Den som ser ut att behöva en varm blick, en klapp på axeln eller en kram, får det. Det kallar jag ett salutogent värdskap och jag kan tänka mig att hennes retaurangrörelse också mår bra av detta.

Trevlig helg!
Anders

tisdag 2 februari 2010

Premiär!

Idag den 2 februari har vi premiär av vår blogg Salutogent Ledarskap, där Anders Hanson kommer vara aktiv med tankar, funderingar, åsikter kring det Salutogena Ledarskapet.