måndag 31 december 2018

Salutogent ledarskap lever vidare

Den sista dagens morgon 2018.
Ännu ett meningsfullt och innehållsrikt år har passerat. Med 30 års perspektiv på den salutogena idén funderar jag nu och då om denna banbrytande tanke lever vidare och utvecklas så som den är värd att göra. Trots min plats mitt i akvariet blir svaret ett tydligt ja. Under 2018 har Hälsopromotiongruppen medverkat i flera kommuner och några privata organisationer där man i ledningen på ett självklart och övertygat sätt bestämt sig för att det ledarskap som behövs i vår tid bör kallas för Salutogent ledarskap. Det gläder förstås mig som publicerade en första bok om vad detta är för 14 år sedan.
Detta ökande intresse och medvetenhet om främjandetankens betydelse beror på hur vår tid och samhälle ser ut och fungerar. I ett sammanhang som är komplext och svårtolkat behövs det något som anger riktning och visar på villkor för en fortsatt hälsosam och mänsklig fortsättning. Svenskt arbetsliv är i särskilt stort behov av detta och debatten har under 2018 innehållit massor av inlägg om vad ett friskt och hållbart arbetsliv är och hur det ska bli.

Ledarskapets ansvar och möjlighet
Utmaningen är stor om en arbetsplats som inte fungerar bra ska vändas till något som är mycket bättre. Vad är bättre? Ja, ibland är det medarbetares och chefers hälsa man vill åt. Andra ambitioner handlar om effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi, kompetensförsörjning och fler ändå. Den stora saken under 2018 har varit intresset för att ställa om till en tillitsbaserad styrning i offentlig förvaltning. På den resan verkar nästan varenda kommun och myndighet i landet vilja vara med.
Alla dessa aspekter ställer anspråk på hur ledare ska tänka och göra.

Min förhoppning
Inför 2019 ser jag fram emot denna viktiga utveckling där vi ska skapa mer hälsosammas villkor och bättre resultat i våra verksamheter. Det har redan under den gångna hösten märkts att Salutogent ledarskap kommer att får vara med och spela roll i fler sammanhang än någonsin.
Den viktigaste förhoppningen är att resan i sig sker på ett klokt och hälsofrämjande sätt. Då tänker jag särkilt på chefer och ledare som har en avgörande betydelse för om vi kommer dit vi vill.

Jag önskar dig ett Gott År 2019!
Anders