måndag 31 december 2018

Salutogent ledarskap lever vidare

Den sista dagens morgon 2018.
Ännu ett meningsfullt och innehållsrikt år har passerat. Med 30 års perspektiv på den salutogena idén funderar jag nu och då om denna banbrytande tanke lever vidare och utvecklas så som den är värd att göra. Trots min plats mitt i akvariet blir svaret ett tydligt ja. Under 2018 har Hälsopromotiongruppen medverkat i flera kommuner och några privata organisationer där man i ledningen på ett självklart och övertygat sätt bestämt sig för att det ledarskap som behövs i vår tid bör kallas för Salutogent ledarskap. Det gläder förstås mig som publicerade en första bok om vad detta är för 14 år sedan.
Detta ökande intresse och medvetenhet om främjandetankens betydelse beror på hur vår tid och samhälle ser ut och fungerar. I ett sammanhang som är komplext och svårtolkat behövs det något som anger riktning och visar på villkor för en fortsatt hälsosam och mänsklig fortsättning. Svenskt arbetsliv är i särskilt stort behov av detta och debatten har under 2018 innehållit massor av inlägg om vad ett friskt och hållbart arbetsliv är och hur det ska bli.

Ledarskapets ansvar och möjlighet
Utmaningen är stor om en arbetsplats som inte fungerar bra ska vändas till något som är mycket bättre. Vad är bättre? Ja, ibland är det medarbetares och chefers hälsa man vill åt. Andra ambitioner handlar om effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi, kompetensförsörjning och fler ändå. Den stora saken under 2018 har varit intresset för att ställa om till en tillitsbaserad styrning i offentlig förvaltning. På den resan verkar nästan varenda kommun och myndighet i landet vilja vara med.
Alla dessa aspekter ställer anspråk på hur ledare ska tänka och göra.

Min förhoppning
Inför 2019 ser jag fram emot denna viktiga utveckling där vi ska skapa mer hälsosammas villkor och bättre resultat i våra verksamheter. Det har redan under den gångna hösten märkts att Salutogent ledarskap kommer att får vara med och spela roll i fler sammanhang än någonsin.
Den viktigaste förhoppningen är att resan i sig sker på ett klokt och hälsofrämjande sätt. Då tänker jag särkilt på chefer och ledare som har en avgörande betydelse för om vi kommer dit vi vill.

Jag önskar dig ett Gott År 2019!
Anders

onsdag 15 augusti 2018

Nya Salutogent ledarskap

Viktigare än någonsin!

I dag är arbetslivets utmaningar fler och svårare för många chefer.
När jag för 8 år sedan skrev boken om Salutogent ledarskap så hade jag redan då i mer än 10 år utbildat och coachat chefer i en sådan inriktning.

Efter 8 år med denna kunskap i bokform och möten med många ledare och organisationer så har jag nu fyllt på och uppdaterat innehållet i boken.
Det är 2018 och vi har en rad utmaningar och ambitioner som verkligen kräver ett stärkande/Salutogent ledarskap för att lyckas.
Några exempel:

  • Få ordning på den psykiska ohälsan
  • AFS 2015:4
  • SAM 17
  • Den pågående förändringen där ledning och ledarskap ska bygga på tillit och stärka tillit.

Alla dessa och många fler saker har också självklar koppling till kompetensförsörjning, arbetsglädje, kvalitet och i slutänden ekonomi.

Vill du beställa boken på Bokus så klickar du här:


Vill du läsa mer och beställa boken på Hälsopromotiongruppens hemsida så klickar du här.

med önskan om en hälsosam och hållbar fortsättning

Anders Hanson
Författare