fredag 26 mars 2010

En tanke som intresserar på många håll

Vecka 12 har som arbetsvecka passerat. Att ett salutogent ledarskap kan göra skillnad har jag känt på mig ganska länge. Jag har också stött på den sortens ledarskap många gånger genom åren. Men det har inte varit samma etikett som jag nu föreslår. Den gångna veckan blev jag än mer övertygad om att vår tid är mogen för det salutogena ledarskapet. Jag vill berätta om några mycket intressanta kontakter jag haft under veckan. Det kan ge en bild av hur olika sammanhang som ser ett värde i det salutogena synsättet. Någon ringde från Frankrike och beskrev en situation av hög belastning och stress i arbetslivet där. Han som ringde är lokal chef i ett större sverigebaserat företag. När han läste Antomovsky´s bok Hälsans mysterium fann han något som han menar känns helt rätt i hans organisation. Jag skickade honom ett ex av min bok direkt.
En annan vän sedan flera år var nu med i en grupp i norrlands inland som planerade för ett flerårigt projekt kring hälsofrämjande skola. Nu ville man intressera ledningsgrupper och personal för ett salutogent synsätt som en väg att arbeta mer främjande både i ledarskapet och i pedagogiken.
I dag fredag ringde en konsult från Norge som berättade att en statlig myndighet där var inresserad av ett mer relationsorienterat och humanistiskt tänkande i sitt ledarskap, det ville hon profilera med ett salutogent tänkande.
Det känns helt fantastiskt spännande med dessa signaler från olika håll. Månne, kommer det salutogena ledarskapet som idé och koncept i rätt tid?

Nu är det fredag kväll och faktiskt är våren här, det var 14 grader på eftermiddagen och milt regn under joggingrundan i skymningen.

Allt gott!
/Anders

söndag 21 mars 2010

Goda möten

Vecka 11 år 2010 blev en berikande vecka. Veckan innehöll många goda möten, jag vill kort berätta om några.
Det är alltid en upplevelse av nyfikenhet och spänning när jag närmar mig möten med nya människor, de jag aldrig tidigare träffat. När det finns lite tid att mötas så finns det alltid intressanta berättelser. En sådan grupp fick jag möta torsdag och fredag i Stockholm. Det var människor som var chefer och ledare inom kooperativ och sociala företag. I dessa organisationer finns ett entreprenörskap som vill skapa värde för människor samtidigt som man driver affärer.
I denna grupp av ledare fanns berättelser som visade på en erfarenhet och ledarkompetens som inte går att skaffa på en två dagars kurs. Dessa berättelser gav vår utbildning inspiration och kraft. Det var berättelser som visade vad känslan av sammanhang betyder som en resurs i livet för att hantera och komma igenom motstånd och svårigheter. Vi kunde tillsammans se vad meningsfullheten i visionen betyder för att man ska vilja och orka ta tag i arbetsuppgifter som inledningsvis kan se omöjliga ut. Gemensamt i den bild som berättades var betydelsen av att få vara med och skapa bättre förutsättningar för människor som hamnat vid sidan om samhällets gräddfil. Där finns både den svåra utmaningen men också den riktigt starka meningsfullheten. Med ledare som dessa finns det hopp för fler. Jag är väldigt tacksam att jag fick vara med dessa två dagar, de berikade verkligen mitt liv.

/anders
med aning om våren
8 grader och sol i Alingsås

fredag 12 mars 2010

Ledarskap i stora organisationer

Veckorna går fort men hinner innehålla mycket. Senaste veckan mötte jag 16 nya deltagare i en chefskurs. Vilken förmån att få lära känna 16 nya människor och starta en gemensam läranderesa som ska var under drygt ett halvår. I tisdags sammanställde vi den gemensamma bilden av hur det är att vara chef idag. Chefsjobbet är ett uppdrfag som innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ledaruppdragen för dessa chefer innebar att vara ledare för i den minsta verksamhet 8personer till den största som var 120 personer. Därtill kanske verksamheten pågår dygnet runt, året runt. Det är med andra ord oftast en stor utmaning att vara chef och ledare. Uppdraget kräver och uppdraget tar. Med den beskrivningen i bakgrunden blev jag upprymd när en i gruppen sa högt, det är i alla fal kul att vara chef och övriga i rummet nickade instämmande.
Ibland är chefsjobbet inspirerande och givande, ibland tungt och svårt. Ju svårare desto viktigare att hitta de ljuspunkter i ledarskapet som ger energi. De ledare som medvetet går in för att hitta ljuspunkter och uppmärksammar dessa, har en viktig tillgång. Om man enbart lokaliserar problem så blir man fort trött. Om man i större utsträckning tacksamt noterar det som har värde och det som fungerar så tillför man energi. Det senare är salutogent och bidrar helt klart till att göra ledaruupdraget mer meningsfullt.

Trevlig ny vecka när den kommer!
Anders