torsdag 15 juli 2010

Shifra Sagy på lunch

Det är svårt att sammanfatta intrycken från en konferens med så många teman och så många presentationer inom Health Promotion. Man får koncentrera sig på det som ligger i eget intresse så att säga. Inom the salutogenic research network har dagarna i Geneve gett många nya exempel på hur den salutogena idén kan tillämpas.
På ett sätt kan jag uppleva att det även inom detta perspektiv kan bli för mycket och för fort. Något som riskerar att tappa den ursprungliga idé och värdegrund som är dess stora tillgång.
Därför blev en av de viktigaste upplevelserna för mig att jag fick förmånen att luncha med professor Shifra Sagy från Ben Gurion University i Israel. Hon är pensionär men starkt engagerad i den salutogena forskningen. Hennes inriktning handlar främst om familj och barn. När hon hade lyssnat på min presentation i tisdags kom hon fram och ville höra mer om hur vi i Sverige ser på salutogenes som en synsätt inom arbetslivet.
Den lunchen blev en mycket intressant dialog med en person som skrev sin doktorsavhandling med Aaron Antonovsky som handledare och sedan arbetade tillsammans med honom under många år. Hon var Aarons enda doktorand berättade hon, själv har hon haft omkring 25 stycken. Men Aaron var så upptagen av sin egen salutogena forskning och undvek därför handledarrollen.

Denna lunch hade jag velat spela in på band, det blir nog inte tillfälle igen att intervjua en person som Shifra om det salutogena forskningsarbetet. Om jag kort skulle summera det hon berättar så är det hennes erfarenhet av Aaron Antonovsky som genuint trogen den salutogena idén med den grundläggande synen på människan som bärare av sin egen mening. Ett salutogent förhållningssättet kan då inte bli en pedagogisk metodik utan handlar om den svårfångade dimension som uppstår i mötet mellan människor. ( kanske lite väl filosofiskt, men det får väl vara det).

Hur som helst bekräftade vårt samtal att Aarons idé är genuin och att han själv var det och då kanske det är bra att ha med sig lite filosofisk reflektion när vi ska ut med dessa tankar i praktisk tillämpning.

Konferensen som helhet har varit ett lyft för det salutogena, det blir spännande att se vad alla nya kontakter kommer att leda till framöver.

Tacksam och rätt trött, dags att fara hem
/Anders

onsdag 14 juli 2010

Globalisering

Globalisering av salutogent ledarskap
Spännande möten berikar livet. Ja, det är an annorlunda upplevelse att hålla work-shop med deltagare från Singapore, Sydkorea, Japan, Estland, Belgien och Australien. Vi satt där på tisdag morgonen och jag beskrev tanken med salutogenic Workplace Health Promotion och vad som kan menas med salutogent ledarskap. Det vi talade om var nytt för flertalet i denna grupp, men det väckte helt klart intresse.
Vi fick chans att byta tankar om hur otroligt olika förutsättningar det är i olika länder och i olika kulturer. Bara man studerar hur det ser ut i arbetslivet eller hur man ser på management och ledarskap så skiljer det på många plan.
Ändå finns det mycket som är gemensamt på ett mänskligt plan. Upplevelsen av meningsfullhet i tillvaron är nog viktig för alla människor. Däremot är det väldigt olika ”saker” som bidrar till upplevelsen av meningsfullhet.
Vi hade en timme planerat men det blev en och en halv, det fanns många fler frågor att tala om. Men vi skiljdes med en känsla av ha haft ett inspirerande och givande möte. Förmodligen kommer min bok Workplace Health Promotion att sätta ett och annat avtryck på nya ställen efter denna session. Sån´t känns kul.

Ajö för nu

måndag 12 juli 2010

Forskningens väg till verkligheten

EN första dag på konferens är till ända.
IUHPE (international union for health promotion and education) håller en global konferens vart tredje år. Just nu pågår den 20:e. Här finns mest forskare. Men det verkar vara en hel del ”vanligt” folk som jag, med en önskan att få mer kunskap om hur hälsan kan främjas.
Mitt syfte med att vara här är att följa den forskning som har en salutogen inriktning. Och den finns i allt större utsträckning. Professor Bengt Lindström från Finland som är ivrig pådrivare för detta spår berättade idag att på den förförra konferensen fick denna inriktning inte vara med. På den förra fick man hålla en mindre workshop. I år finns det bortåt ett tiotal seminarier och workshops om salutogenes. Det tar sig sa mordbrännaren. Inspirerande att möta en person som Bengt som med sin akademiska pondus säger att -jag tror helt och fullt på detta. Kom gärna och ifrågasätt mig, men visa i så fall på något bättre! Och bevisa att det fungerar bättre!
Geneve är fortfarande 33 grader varmt, underbart sommarväder. I dag måndag börjar huvudprogrammet där health promotion ska diskuteras ur en massa olika aspekter. Jag ska hålla ett öga på vad som kan vara "användbart" i det salutogena spåret och det som redovisar arbeten inom skolans värld.

So long så länge!
Anders

lördag 10 juli 2010

Var finns kunskapen?

Var finns kunskapen om hur hälsan främjas?

Idag styr jag kosan mot IUHPE`s konferens i Geneve. Under den kommande veckan ska drygt 1200 personer, både forskare och praktiker dela med sig av kunskap om hur hälsopromotion går till. Själv ska jag göra två presentationer om vad det salutogena ledarskapet och synsättet kan bidra med.

Det blir spännande att höra hur man ser på dessa frågor och vad man faktiskt gör ute i samhället i de olika länder som finns representerade. Konferensen är global, så det kommer att bli stor spännvidd i vilka frågor som tas upp och hur man ser på hälsa.

Det är särskilt roligt att the salutogenic research group har fått flera egna seminarier och workshops. Det känns som om intresset ökar i detta spår.
Jag ämnar återkomma under veckan och dela med mig av de eventuella godbitar som dyker upp.
Ha en fortsatt fin sommar!

Noterat i Bryssel en solig eftermiddag i väntan på nästa flyg.

/Anders