torsdag 31 oktober 2013

Salutogent är värdeskapande

Hur kan en verksamhet utvecklas och bli riktigt bra. Både bra att arbeta i och bra på att lyckas med uppdraget?

I alla lägen där det ingår människor så bygger denna framgång på att man kan hitta och stärka de omständigheter som är bra för människor. En del verksamheter har som mål att leverera det som är bra för människor, typ vård och utbildning, och då måste medarbetarna först ha det bra själva för att lyckas. En medarbetare som mår bra presterar bra brukar man säga. Välbefinnande ger extra energi som spiller över på andra och uppskattas av andra. Forskning har till exempel visat att viktigaste förklaringen till att elever lär sig bättre i skolan är att de tycker om sin lärare. Kunder handlar hellre av någon de upplever positivt som intresserad och omtänksam.

Senaste veckan har jag påmints om denna mekanism i tre olika organisationer, en skola, ett socialt företag och en större industri. Alla tre är inne på samma spår som handlar om att med ett salutogent förhållningssätt skapa förutsättningar för att människor ska må bra och därmed lyckas i större utsträckning. Det är väldigt olika mål dessa tre ska uppnå men i alla handlar det om att det är människor som ska fixa det. Det som ska fixas är ett klimat och bemötande som skapar positiv energi hos människor. Detta går via att bygga ett meningsfullt sammanhang där man kan uppleva sig värdefull. Detta salutogent värdeskapande arbete är en process som ser olika ut beroende på i vilken verksamhet man befinner sig. Det intressanta är att den i alla lägen leder till förbättring, det går liksom inte att misslyckas. Hur kommer det sig? Ja, kanske för att processen fokuserar det vi vill ska bli och byggs på värdeskapande frågor. När människor vill något bra gemensamt och blir nyfikna, förväntansfulla och uppskattande mot varandra och sitt sammanhang så blir det kraft. Det är en fascinerande upplevelse och möjlighet i de flesta sammanhang.

På tåget en mörk höstkväll. Tänkt av Anders