torsdag 18 november 2010

Salutogent ledarskap i tiden

Det blir många intryck men fasligt givande att turnera med utbildning i salutogent ledarskap. Tänk vad många fantastiska chefer och ledare som redan arbetar salutogent men utan att använda det ordet. Deras upplevelse verkar också vara mycket positiv när det som verkar självklart visar sig ha ett namn och en vägledande tankemodell för att vidareutveckla ledarskap och medarbetarskap.
För dig som är ny vid dessa rader så bör jag väl berätta att det är boken, Salutogent ledarskap för hälsosam framgång som på 10 månader satt en väldig fart på vår verksamhet i hälsopromotiongruppen. Den endags utbildning vi testade i Varberg under våren har genomförts under hösten på många andra orter i landet med fulla eller nästan fulla lokaler. Det kanske mest givande under dessa dagar verkar vara deltagarnas upplevelse av salutogena samtal med kasamDIALOG-kortleken. Snacka om upplevelsebaserat lärande av salutogent förhållningssätt.
För mig som salutogen budbärare är det minst lika givande som för deltagarna, tänk vad man lär sig. Bland det roligaste sista tiden är mötet med "Viktor Vinde"-gänget i Härnösand. Där har man gjort en "resa" med ett demensboende som heter duga. Jag vill kalla det för en reell "turnaround". Det vill säga, ett helt nytt sätt att se på ledarskap, medarbetarskap och verksamhet. Det har lett fram till en helt ny kvalitet i omsorgen där sömnmedel och lugnande har ersatts med intresse och inspiration från mötet med de boende och deras resurser. Själva utvecklingen verkar också ha varit en modell för vad delaktighet och lokalt engagemang betyder för att förändring faktiskt ska bli till i verkligheten och inte bara i ledningens beslutsprotokoll.
Tack alla ni som inspirerar i alla dessa goda möten!

Alingsås 18 november 2010
Anders