onsdag 19 november 2014

Dialog ger ljus i mörker

Årstiden blir allt mer beroende av extra ljus för att få energi till liv och arbete. Jag mötte en grupp chefer vars verksamheter just nu hade en mycket ansträngd situation. Deras personal var trött och sjukskrivandet började öka. Samtidigt ont om vikarier och de vikarier som fanns var inte väldigt villiga att gå in och ta extra dagar och timmar.

Varför blir det så här?
Ja, det är en patogen fråga, viktig i och för sig. Men när jag möter denna trötta bild ur verkligheten så blir det viktigare att fundera över var energi ska komma ifrån, den energi som kan bidra till att man orkar trots allt. Även den energi som gör att man kan se helheten och sammanhanget från nya synvinklar och hitta hopp och möjligheter att hantera situationen så bra det går. Trötta medarbetare riskerar att bli uppgivna och då förloras den viktigaste förutsättningen, tron på sig själv, tron på varandra och tron på att läget går att hantera och förbättra.

Kan finnas i meningsfullheten Samtalet med cheferna ovan landade i att energi kan finnas i meningsfullheten. Just nu var det sämre med den viktiga meningsfullhet som blir av att man lyckas med det som är viktigt i arbetet. Det var mycket slit men ovanligt lite framgång.

Några av cheferna bestämde sig att ta upp en dialog i arbetsgruppen om vad det är som gör att man orkar, vill och kan trots allt. En salutogen dialog om vad det finns som stärker meningsfullheten i tillvaron. Därefter dialog om begripligheten och hanterbarheten. (Läs mer om verktyget de använde här >>)

Jag tror på denna strategi. Att reflektera, bli lyssnad på, känna samhörighet och få lite perspektiv på det sammanhang man befinner sig i. Det är ett sätt att tillföra energi. Kanske först i form av igenkänning och tröst. Sedan som ljuspunkter bestående av att det finns ett och annat som har värde. Kanske till och med lite hopp att det kan bli bättre. Att dela med varandra är avlastande och energigivande på flera sätt. Ett särskilt viktigt ledarinitiativ när trycket är hårt.

Gävle den 18 Nov 2014

Anders

måndag 25 augusti 2014

Sverige ligger före

Men nu var det väl hög tid att besöka min blogg och skriva några rader.
Våren var lite lugnare än vanligt och gav därför tid till läsande och skrivande på nästa bok. Det blir den tredje på svenska som tar upp det salutogena tänkandet. Denna gång apropå arbetsplatsens kultur, något som väl inte så ofta står med i handlingsplaner eller organisationsbeskrivningar.
Min känsla just nu, efter sommaren är att intresset för det salutogena ökar. Allt fler företag och förvaltningar söker nya vägar att stärka ledarskap och medarbetarskap. Senaste veckorna har mina inspel haft underrubriker som hållbart skolledarskap och i internationellt företag sustainable leadership. Vad är hållbarhet och hur blir det så? Helt klart så innehåller det salutogena "konceptet" några väldigt användbara pusselbitar för att både beskriva vad det är och att påverka så det blir. När jag sitter i dialog med en ledningsgrupp om detta så tänker jag, vad roligt att det finns organisationer där man kommit så här långt i sina funderingar om vilka värden som är viktiga och hur ett värdeskapande i dessa mjuka frågor kan gå till. Så det känns hoppfullt, inte bara för vårt lilla företag utan för många som behöver detta.

Vadå, Sverige ligger före?
Jo jag fick ett brev med kampanjmaterial för en EU-satsning för hälsosamma arbetsplatser. Det är tydligt att det är hälsa man vill men innehållet pekar bara på ohälsa och risker för ohälsa. Erbjudandet innehåller bland annat. "Tips and tools to manage stress and psychosocial risks in your workplace". Jätte viktigt! Men undrar när det kommer "tips and tools to improve health determinants and supportive environments with a salutogenic approach"?

Kolla gärna in deras hemsida
https://www.healthy-workplaces.eu/
Du hittar dock inga tips där just nu för ditt salutogena hälsofrämjande.
Själv tycker jag det är intressant att försöka förstå hur, när och varför den salutogena idén sprider sig.

God höst!
Anders

onsdag 8 januari 2014

Kultur på arbetsplatsen – det kraftfullaste verktyget

Det är en evig fråga: -Hur kan vi förbättra kvalitet och resultat i vår verksamhet? Alla organisationer måste bry sig om och förbättra det man kan för att verksamheten ska nå sina mål. Eftersom verksamhet bedrivs med hjälp av människor så blir det naturligt att också ställa frågor som: Hur ska det vara för att man ska må bra på jobbet? Hur ska det vara för att man ska känna sig motiverad? Hur ska det vara för att vi ska kunna locka nya medarbetare till oss? Ett område som kan bidra med svar på alla dessa frågor är, ”kultur”. Det handlar om de informella, delvis osynliga och ofta svårbeskrivna faktorer på arbetsplatsen som tillsammans ger en bild av hur livet där fungerar. Man kan se en organisation eller en arbetsplats som två delar, struktur och kultur. Då är strukturen allt det som syns, som går att beskriva, planera och mäta. Det är sådant som kostar pengar och naturligt får mest uppmärksamhet. Kulturen å andra sidan är då typ, livet som människorna lever i strukturen. Den ger en upplevelse och en känsla som kan vara positiv och energigivande alternativ tung och energisugande. Jag gör dessa reflektioner i början av ett nytt år. Jag gör det för jag har sett och tror att i kulturen finns den stora potentialen till förbättring i många sammanhang. En positiv kultur på arbetsplatsen har sin grund i goda värden och värderingar. Det räcker dock inte att formlera en tilltalande värdegrund. Kultur betyder odling och det innebär att man både måste skapa en god jordmån och sedan hitta och stärka de tillväxtfaktorer som ger energi och utveckling. 2014 tror jag innebär ett ännu starkare intresse för ett salutogent främjande av människans villkor och möjligheter. Fokus kommer att bli kultur och kulturbärandet kallas Salutogent ledarskap och medarbetarskap. Häng med oss så får vi se hur det går. 8 jan 2014 Anders