måndag 25 augusti 2014

Sverige ligger före

Men nu var det väl hög tid att besöka min blogg och skriva några rader.
Våren var lite lugnare än vanligt och gav därför tid till läsande och skrivande på nästa bok. Det blir den tredje på svenska som tar upp det salutogena tänkandet. Denna gång apropå arbetsplatsens kultur, något som väl inte så ofta står med i handlingsplaner eller organisationsbeskrivningar.
Min känsla just nu, efter sommaren är att intresset för det salutogena ökar. Allt fler företag och förvaltningar söker nya vägar att stärka ledarskap och medarbetarskap. Senaste veckorna har mina inspel haft underrubriker som hållbart skolledarskap och i internationellt företag sustainable leadership. Vad är hållbarhet och hur blir det så? Helt klart så innehåller det salutogena "konceptet" några väldigt användbara pusselbitar för att både beskriva vad det är och att påverka så det blir. När jag sitter i dialog med en ledningsgrupp om detta så tänker jag, vad roligt att det finns organisationer där man kommit så här långt i sina funderingar om vilka värden som är viktiga och hur ett värdeskapande i dessa mjuka frågor kan gå till. Så det känns hoppfullt, inte bara för vårt lilla företag utan för många som behöver detta.

Vadå, Sverige ligger före?
Jo jag fick ett brev med kampanjmaterial för en EU-satsning för hälsosamma arbetsplatser. Det är tydligt att det är hälsa man vill men innehållet pekar bara på ohälsa och risker för ohälsa. Erbjudandet innehåller bland annat. "Tips and tools to manage stress and psychosocial risks in your workplace". Jätte viktigt! Men undrar när det kommer "tips and tools to improve health determinants and supportive environments with a salutogenic approach"?

Kolla gärna in deras hemsida
https://www.healthy-workplaces.eu/
Du hittar dock inga tips där just nu för ditt salutogena hälsofrämjande.
Själv tycker jag det är intressant att försöka förstå hur, när och varför den salutogena idén sprider sig.

God höst!
Anders