onsdag 19 november 2014

Dialog ger ljus i mörker

Årstiden blir allt mer beroende av extra ljus för att få energi till liv och arbete. Jag mötte en grupp chefer vars verksamheter just nu hade en mycket ansträngd situation. Deras personal var trött och sjukskrivandet började öka. Samtidigt ont om vikarier och de vikarier som fanns var inte väldigt villiga att gå in och ta extra dagar och timmar.

Varför blir det så här?
Ja, det är en patogen fråga, viktig i och för sig. Men när jag möter denna trötta bild ur verkligheten så blir det viktigare att fundera över var energi ska komma ifrån, den energi som kan bidra till att man orkar trots allt. Även den energi som gör att man kan se helheten och sammanhanget från nya synvinklar och hitta hopp och möjligheter att hantera situationen så bra det går. Trötta medarbetare riskerar att bli uppgivna och då förloras den viktigaste förutsättningen, tron på sig själv, tron på varandra och tron på att läget går att hantera och förbättra.

Kan finnas i meningsfullheten Samtalet med cheferna ovan landade i att energi kan finnas i meningsfullheten. Just nu var det sämre med den viktiga meningsfullhet som blir av att man lyckas med det som är viktigt i arbetet. Det var mycket slit men ovanligt lite framgång.

Några av cheferna bestämde sig att ta upp en dialog i arbetsgruppen om vad det är som gör att man orkar, vill och kan trots allt. En salutogen dialog om vad det finns som stärker meningsfullheten i tillvaron. Därefter dialog om begripligheten och hanterbarheten. (Läs mer om verktyget de använde här >>)

Jag tror på denna strategi. Att reflektera, bli lyssnad på, känna samhörighet och få lite perspektiv på det sammanhang man befinner sig i. Det är ett sätt att tillföra energi. Kanske först i form av igenkänning och tröst. Sedan som ljuspunkter bestående av att det finns ett och annat som har värde. Kanske till och med lite hopp att det kan bli bättre. Att dela med varandra är avlastande och energigivande på flera sätt. Ett särskilt viktigt ledarinitiativ när trycket är hårt.

Gävle den 18 Nov 2014

Anders