torsdag 3 maj 2012

Salutogent ledarskap i norr

Ganska nyss hemkommen från en varierad och givande vecka som avslutade April månads intensiva resande. Folkhälsostämman i Stockholm var en nästan hisnande upplevelse när jag fick prata om det salutogent främjande synsättet med över 1000 personer i lokalen. Folkhälsofrågorna tycker jag får en allt tydligare balans mellan det förebyggande och det främjande perspektivet. I slutet av veckan gick resan till Gällivare som, även med flyg, ligger väldigt långt norr ut. Där hade vi avslutningträff i utbildningen hälsofrämjande ledarskap som Peter och jag hållt i denna vinter/vår. I denna grupp med chefer från både gruvindustri, småföretag och offentlig förvaltning blev det tydligt att chefers förutsättningar kan vara ganska olika. Samtidigt är den starkaste upplevelsen den att ledarskap handlar om att möta människor där dom är och då skiljer det sig inte särskilt mycket mellan olika organisationer. Det som skiljer är verksamhetens innehåll och arbetsplatsers kultur. Men oavsett hur kulturen ser ut och fungerar så finns där viktiga angreppspunkter för ett salutogent synsätt och förhållningssätt. Apropå balans så ser jag fram emot fler utbildningar där vi kan samla chefer och ledare från både industri som LKAB och mjuka verksamheter som förskola och omsorg. Det är så vi lär av mångfald och kan berika dialogen med våra olika erfarenheter. När denna första majvecka nu närmar sig slut så pågår förberedelse för ytterligare några dagar tillsammans med de norska vännerna i NAV. Där pågår mycket intressanta och hälsopromotiova processer kan jag lova. Återkommer längre fram om det. Fortsatt fin vår. /Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar