måndag 28 maj 2012

Salutogent hos många men vissa backar

Efter en dag med utbildning för chefer i salutogent ledarskap gör jag följande reflektioner. Va kul att så många är intresserade och vill ta del av detta och utveckla både ledarskap och verksamhet i en salutogent främjande riktning. Samtidigt slås jag av vad trögt det verkar vara i vissa delar av arbetslivet att väcka intresse för de mjuka frågornas ledarskap. Det är när chefer från industri och näringsliv deltar i våra utbildningsdagar som en annan bild beskrivs. Mitt intryck är, rätta mig om jag har fel, att de företag som har starkt internationell prägel med ofta amerikansk kultur och ledningsfilosofi fortfarande har en inriktning som liknar "management by fear". De anställda tappar sin lojalitet och vaktar sin tunga för att inte stöta sig med sin ledning och det gör man av rädsla för att bli uppsagd. Den person jag mött idag kunde konstatera att i hans bolag leder detta beteende till svag motivation och kompetensflykt. Trycket på organisationen att leverera resultat leder till att man rekryterar chefer med hårda nypor som kan driva fram resultat. Detta får dock motsatt effekt och leder istället till sämre resultat. Det måste till ett annat synsätt menade vederbörande, annars kommer denna sorts organisationer att bli utkonkurrerade. Humankapitalet är avgörande för framgång och då måste mänskliga villkor och arbetets bidrag till upplevelse av meningsfullhet prioriteras. Själv tänker jag att det dels är en fråga om kultur och värderingar på ett övergripande plan. Att påverka dessa tar tid och förutsätter att personer i ledande ställning blir tongivande och idébärare. Å andra sidan befinner vi oss i en tid då frågor om hushållning och hållbarhet har en allt viktigare plats. Vi får se, hoppas och tro att människans välbefinnande kommer att kunna hävda sig i konkurrens med kortsiktig ekonomisk lönsamhet. Jag tröstar mig så länge i alla de goda exempel på salutogent ledarskap och salutogen verksamhetsutveckling som jag stöter på under mina resor. Allt gott i försommarvärmen! /Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar