onsdag 18 april 2012

Salutogenes i naturen

En ny arena, ett nytt sammanhang där intresset för salutogent ledarskap var stort.
Denna dag har jag tillbringat på SLU(Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp utanför Malmö. Jag föreläste på utbildningen i trädgårdsterapi och grön rehabilitering. En kurs där man utvecklar kunskap och metodik för att kunna hjälpa stressdrabbade och andra tillbaka till god hälsa och välbefinnande. Ett salutogent synsätt och ledarskap verkar hamna helt rätt i dessa människors professionella arbete där det handlar om att hitta varje deltagares utgångspunkt och möjligheter. Och i detta arbete ta till vara naturens läkande möjligheter.
Det var en mycket stimulerande dialog idag där studentgruppen bestod mest av redan utbildade och yrkesverksamma professioner som pedagoger, läkare, terapeuter med flera.
I väntan på nästa buss mot Malmö sitter jag återigen och känner mig berikad av en dag med flera goda och inspirerande möten.

Tack för det trädgårdsterapigruppen och Alnarp.
hoppas vi ses igen.
/Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar