måndag 9 april 2012

Salutogent ledarskap i praktiken

Rubriken salutogent ledarskap verkar ha fått fäste på flera håll i vårt land. När man googlar så finns det allt fler som skriver om det och som erbjuder kunskap om det. I de fall jag kunnat se lite mer vad dessa olika erbjudanden innehåller så kan jag konstatera att uppfattningen varierar om vad det salutogena är för något. Därmed varierar det också vad gäller beskrivningen av vad salutogent ledarskap är eller kan vara. På vissa håll anser man att salutogent ledarskap är samma sak som lösningsfokuserat ledarskap. Någon annan menar att salutogent ledarskap är detsamma som humanistiskt ledarskap eller att salutogent ledarskap kan bidra till att genomföra en patogen verksamhetsidé.
Jag vill med detta korta inlägg bara lufta min oro att detta viktiga och lovande synsätt riskerar att bli urvattnat. Det salutogena är till sitt innehåll inget unikt eller nytt. Det är dock ett nytt ord i vårt språk som väcker allt större intresse och då vill fler hänga på. Detta är glädjande men får inte innebära att den värdemässiga och teoretiska förankringen tappas bort.
Från Hälsopromotiongruppen började vi erbjuda utbildning och inspiration till salutogent ledarskap våren 2010 när min bok med den titeln kom ut. Eftersom intresset var stort byggde vi på med en tvådagarskurs kallad salutogent ledarskap i praktiken. Vi övervägde risken att det skulle bli en ensidig förväntan på praktik och risk att tappa filosofi och teori. Jag menar dock att vi genom de tre utbildningssteg vi har idag verkligen bidrar till att deltagarna får med sig helheten av förhållningssätt, teori och tillämpning. Det salutogena ledarskapet är ingen "todo-lista". Hjälp oss bevara den värdemässiga utgångspunkt och teoretiska förankring som Antonovsky bidragit med. Då kan detta tänk fortsätta utvecklas på ett bra sätt till stor nytta i praktiken.
Med önskan om en fortsatt fin vår!

Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar