torsdag 15 juli 2010

Shifra Sagy på lunch

Det är svårt att sammanfatta intrycken från en konferens med så många teman och så många presentationer inom Health Promotion. Man får koncentrera sig på det som ligger i eget intresse så att säga. Inom the salutogenic research network har dagarna i Geneve gett många nya exempel på hur den salutogena idén kan tillämpas.
På ett sätt kan jag uppleva att det även inom detta perspektiv kan bli för mycket och för fort. Något som riskerar att tappa den ursprungliga idé och värdegrund som är dess stora tillgång.
Därför blev en av de viktigaste upplevelserna för mig att jag fick förmånen att luncha med professor Shifra Sagy från Ben Gurion University i Israel. Hon är pensionär men starkt engagerad i den salutogena forskningen. Hennes inriktning handlar främst om familj och barn. När hon hade lyssnat på min presentation i tisdags kom hon fram och ville höra mer om hur vi i Sverige ser på salutogenes som en synsätt inom arbetslivet.
Den lunchen blev en mycket intressant dialog med en person som skrev sin doktorsavhandling med Aaron Antonovsky som handledare och sedan arbetade tillsammans med honom under många år. Hon var Aarons enda doktorand berättade hon, själv har hon haft omkring 25 stycken. Men Aaron var så upptagen av sin egen salutogena forskning och undvek därför handledarrollen.

Denna lunch hade jag velat spela in på band, det blir nog inte tillfälle igen att intervjua en person som Shifra om det salutogena forskningsarbetet. Om jag kort skulle summera det hon berättar så är det hennes erfarenhet av Aaron Antonovsky som genuint trogen den salutogena idén med den grundläggande synen på människan som bärare av sin egen mening. Ett salutogent förhållningssättet kan då inte bli en pedagogisk metodik utan handlar om den svårfångade dimension som uppstår i mötet mellan människor. ( kanske lite väl filosofiskt, men det får väl vara det).

Hur som helst bekräftade vårt samtal att Aarons idé är genuin och att han själv var det och då kanske det är bra att ha med sig lite filosofisk reflektion när vi ska ut med dessa tankar i praktisk tillämpning.

Konferensen som helhet har varit ett lyft för det salutogena, det blir spännande att se vad alla nya kontakter kommer att leda till framöver.

Tacksam och rätt trött, dags att fara hem
/Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar