måndag 12 juli 2010

Forskningens väg till verkligheten

EN första dag på konferens är till ända.
IUHPE (international union for health promotion and education) håller en global konferens vart tredje år. Just nu pågår den 20:e. Här finns mest forskare. Men det verkar vara en hel del ”vanligt” folk som jag, med en önskan att få mer kunskap om hur hälsan kan främjas.
Mitt syfte med att vara här är att följa den forskning som har en salutogen inriktning. Och den finns i allt större utsträckning. Professor Bengt Lindström från Finland som är ivrig pådrivare för detta spår berättade idag att på den förförra konferensen fick denna inriktning inte vara med. På den förra fick man hålla en mindre workshop. I år finns det bortåt ett tiotal seminarier och workshops om salutogenes. Det tar sig sa mordbrännaren. Inspirerande att möta en person som Bengt som med sin akademiska pondus säger att -jag tror helt och fullt på detta. Kom gärna och ifrågasätt mig, men visa i så fall på något bättre! Och bevisa att det fungerar bättre!
Geneve är fortfarande 33 grader varmt, underbart sommarväder. I dag måndag börjar huvudprogrammet där health promotion ska diskuteras ur en massa olika aspekter. Jag ska hålla ett öga på vad som kan vara "användbart" i det salutogena spåret och det som redovisar arbeten inom skolans värld.

So long så länge!
Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar