onsdag 14 juli 2010

Globalisering

Globalisering av salutogent ledarskap
Spännande möten berikar livet. Ja, det är an annorlunda upplevelse att hålla work-shop med deltagare från Singapore, Sydkorea, Japan, Estland, Belgien och Australien. Vi satt där på tisdag morgonen och jag beskrev tanken med salutogenic Workplace Health Promotion och vad som kan menas med salutogent ledarskap. Det vi talade om var nytt för flertalet i denna grupp, men det väckte helt klart intresse.
Vi fick chans att byta tankar om hur otroligt olika förutsättningar det är i olika länder och i olika kulturer. Bara man studerar hur det ser ut i arbetslivet eller hur man ser på management och ledarskap så skiljer det på många plan.
Ändå finns det mycket som är gemensamt på ett mänskligt plan. Upplevelsen av meningsfullhet i tillvaron är nog viktig för alla människor. Däremot är det väldigt olika ”saker” som bidrar till upplevelsen av meningsfullhet.
Vi hade en timme planerat men det blev en och en halv, det fanns många fler frågor att tala om. Men vi skiljdes med en känsla av ha haft ett inspirerande och givande möte. Förmodligen kommer min bok Workplace Health Promotion att sätta ett och annat avtryck på nya ställen efter denna session. Sån´t känns kul.

Ajö för nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar