torsdag 26 februari 2015

Det är hög tid att tänka om nu

Den patogena inriktningen leder. Frågan är om den leder till någon förbättring? Nej, säger jag! Det kan inte bli bättre om vi enbart ägnar oss åt att uppmärksamma, studera och beskriva det som inte är bra. En sådan ensidighet kommer bara att bekräfta att elände finns och ju mer vi letar efter det, desto mer kommer vi att finna. Det jag just nu reagerat på är den mångfald av artiklar, avhandlingar och utbildningar som erbjuds för den som vill lära sig mer om mobbing i arbetslivet.

Jag vill absolut undvika att vara enögd eller inskränkt, vi måste visst känna till ohälsan och dess orsaker och förebygga den så långt det går. Om det däremot är så att vi vill skapa något som är annorlunda eller bättre än ohälsa så måste vi beskriva vad det är. Om ett ohälsotecken kallas mobbing så är hälsotecken något radikalt annorlunda. Det senare måste då beskrivas, förstås och aktiveras. Dessa rader inspirerades av två saker i dagens informationsflöde. Det första var Karolinska institutet som vill hjälpa oss att hitta risker för mobbbing med hjälp av en checklista:Klicka här>>

Det andra v ar en kursinbjudan från NIVA som handlar om Bullying and harassment at work Om det är denna kunskap som ska hjälpa chefer att skapa friska arbetsplatser då kommer det inte att lyckas.Det finns mängder av fler exempel på det stora intresset för psykisk ohälsa, risker och faktiska problem med mobbing. Det finns alldeles för lite uppmärksamhet på den komplementära sidan. Det som vi vill ska bli. Det som handlar om att skapa en utveckling i riktning mot att det blir mer av det vi vill ska bli, respekt, omtanke, ansvarstagande och så vidare. Den 18 mars kommer boken om Salutogen Kultur - från värdegrund till verksamhetsnytta.
Jag får för varje dag en allt starkare känsla av att den behövs. Så får man väl säga när man är till räckligt gammal och lagom egensinnig ;-) Allt gott!
Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar