torsdag 22 augusti 2013

Existentiellt vakuum och tillitskris?

Har miljöpartiet fattat något extra när man vill göra ett så kallat "lyft" i städernas förorter. När man konstaterar att arbetslöshet och utanförskap sänker människors tro på sig själva, tron på andra och tron på framtiden.
Åsa Romson sa i alla fall idag (Lyssna på inslag i Sveriges radio ››) att det behövs insatser som stärker upplevelsen av meningsfullhet. Detta märkliga ord som har så många bottnar och orsaker. Mening handlar bland annat om värde och därför i mänskliga sammanhang, om värdighet.

Miljöpartiet kanske är på väg att lyfta in en kärnfråga i den politiska diskussionen? Går det att argumentera för extra resurser genom att sätta mål som handlar om ökat existentiellt välbefinnande, meningsfullhet och stärkt tillit? Kan detta vinna gehör, vilket jag hoppas och tror. Då öppnar det för att mindre vanliga aktiviteter och lösningar(salutogena) kan prövas i större utsträckning när villkoren för hälsa eller välfärd eller livskvalité ska förbättras för medborgarna.

Vecka 34 2013 innehöll flera nyhetsinslag som visar att mänskliga mål som existentiellt välbefinnande och tillit behöver prioriteras. Först var det Försäkringskassans statistik (Lyssna här ››) över den korta sjukfrånvaron som stiger oroväckande. Där är den vanligaste orsaken stress och psykisk ohälsa påstår myndigheten. Dagen efter kom aktuell statistik på självmord (Läs här ››) som också ökar i landet. Sedan var det nedskärningar i skolan som drabbar barn med särskilda behov mest (Se inslaget på SVT här ››). Senare på torsdagkvällen var det premiär i TV 1 på serien om Sveriges äldreboenden (Se de olika inslagen ››) där de boendes upplevelse av meningslöshet gör att en del äldre helst önskar dö. Denna serie blir intressant att följa. Hur kommer man lyckas med att skapa engagemang och uppnå en förbättring som skapar "Sveriges bästa Äldreboende". Ett salutogent tänkande verkar finnas om än med andra ord.

Efter dessa nyheter undrar man hur det står till med tilliten. Det verkar inte bara stå still, det är en tilltagande tillitsbrist som med tanke på sina konsekvenser också redan är en alarmerande tillitskris.

Apropå all denna dysterhet så tror jag att banan ligger väldigt öppen för det parti som kan presentera en vision som på något sätt beskriver det meningsfulla samhället. Förmodligen med andra ord än meningsfullhet. Men som visar på en helhetssyn som innebär att välfärd och livskvalitet inte skapas med bara en sorts lösning baserat på en sorts problembeskrivning.

Det finns många tankar och aspekter ytterligare på detta som jag grunnar vidare på. Salutogena Hälsningar från bryggan i kvällssolen den 22 aug 2013 /Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar