fredag 8 februari 2013

Salutogen värdegrund och samarbetskultur

Öijared akademi kallas en visionär satsning. En plats där hälsofrämjande tankar och mänskliga värden i natur och kultur ska mötas och utvecklas. Jag var seminarieledare i veckan då cirka 40 personer från olika organisationer deltog. Min uppgift var att presentera och inspirera till ett salutogent tänkande. Man kan inte bli annat än inspirerad själv och glad för det stora intresset och gensvaret. Dessutom gav denna dag bevis på de fantastiska möjligheter som finns i ett salutogent/främjande tänk. Deltagarna kom från många olika sektorer och verksamheter.Exempelvis,ideella organisationer, stora företag, små företag, kommunal förvaltning, landsting och nätverk för samhällsutveckling. I alla dessa miljöer uttrycker man behov och möjligheter att utveckla ett mer hälsofrämjande och utvecklingsorienterat förhållningssätt. En företagsledare uttryckte det så: - Det är ett nytt mindset och det kopplar ihop företagets värderingar med den samarbetskultur och kundnytta vi vill ha. En kommunal verksamhetschef menade att: - det salutogena tänket är nog anledningen till att vi fått så stort intresse för vårt värdegrundsarbete. Så du som läser detta, vänta inte, var inte osäker på om det salutogena ledarskapet är användbart. Du kan vara helt lugn, det finns ganska få fallgropar, mest framgångsmöjligheter. Det är både visionärt och praktiskt möjligt. God fortsättning i snögloppet! Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar