måndag 19 september 2011

Norge är på

Just nu i Norge får jag tydliga signaler att det hälsofrämjande tänket och salutogena ledarskapet sprider sig även här.
Det finns en nationell ambition att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och i varje fylke finns regionala organisationer med rådgivare som stödjer denna utveckling.
Efter att ha mött ett sådant gäng idag, ett 20-tal rådgivare för hälsofrämjande arbetsplatser i Vestfolds fylke, har jag med mig en mycket positiv bild av deras ambition att driva detta. De har också en tydlig förankring i centrala värderingar som att alla ska vara med, delaktighet och empowerment är centralt.
Frågan i Norge som i Sverige handlar mycket om hur den hälsofrämjande arbetsplatsen ska bli till. Hur ser processen ut från idé till uppnådd målbild? Allt ifrån vad en inledande dialog ska innehålla till vilka aktiviteter som gör att en utvecklingsprocess blir konkret.

Gemensamt verkar vara att vi på bägge sidor om kölen ser betydelsen av chefernas roll i det hälsofrämjande tänkandet.
Chefsrollen och ledarskapet har helt klart mycket att hämta i ett främjande, salutogent tänkande.

Salutogent ledarskap verkar vara ett intressant tema inte bara i Sverige, vilket känns väldigt stimulerande :-)

tankar från Drammen
en sval septemberkväll
/Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar