tisdag 16 augusti 2011

kasam för nystart

Jag talade med Monica nyss.
Hon är administartiv chef i en halvstor organisation. Som chef befinner hon sig i ett uppbyggnadsskede där nya medarbetare rekryteras hela tiden. Vilken spännande och meningsfull uppgift. Samtidigt en svår utmaning att hitta rätt kompetens både yrkesmässigt och personligt.
I denna dynamiska fas vill Monica ta till vara alla möjligheter att bygga den goda arbetsplatsen där människor både trivs och lyckas med sitt jobb.
Hur gör hon?

Jo, hon söker först engagerade och kompetenta medarbetare.
Hon arbetar sedan för att skapa struktur och rutiner som ger tydlighet och effektivt arbete.
Därefter vill hon tillsammans med gruppen hitta en gemensam idé och värdemässig grund för att forma arbetsplatsen som ett bra sammanhang. Då blir det den salutogena idén och förhållningssättet som utgångspunkt för bemötande och synsätt,
Därtill kan kasam bli deras vägledande tankemodell för att hitta det som påverkar både välbefinnandet och prestationen positivt.

Det ska bli mycket inspirerande att möta detta gäng i sin nybyggaranda. Där verkar redan finnas en känsla av sammanhang som ger handlingskraft. Inte ett gäng som passivt väntar på att smekmånadsfasen ska gå förbi.

Salut!
sa anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar