fredag 9 april 2010

skapa förutsättningar i krisen

Hur mycket ska vi leta efter krisens orsaker? Vad ger det å andra sidan att fundera över hur vi vill det ska vara och sedan ta reda på vilka faktorer som bidrar till att det blir så? Den gångna veckan har jag mött två organisationer där en problematisk situation varit orsak till att man vill arbeta med en främjande strategi för att åstadkomma en förändring. Sjukfrånvaro och personalen hälsa har här blivit en fråga om organisering och ledarskap. Det verkar vara en uppfattning om att rehabsamtal och individåtgärder inte är tillräckligt för att öka närvaron och glädjen i arbetet.
Jag vill tolka detta som exempel på att allt fler förstår att hälsans bestämningsfaktorer måste sökas både hos människan själv och i den miljö hon verkar i, alltså hela sammanhanget har betydelse. Dessa organisationer hade också bestämt att tillämpa en salutogen strategi i sitt förbättringsarbete.
Detta känns ju inspirerande och kul, det finns hopp att den hälsopromotiva kunskapen och arbetssättet vinner terräng.
En annan notering i veckan var att vi nu har två "nyord" att hålla reda på och förstå. Det första är enligt tidningen Chef, salutogent ledarskap. Det andra är salutogent entreprenörskap. Jag återkommer till bägge framöver. Ha en fin vårvecka, i helgen lovas vi 14 grader och sol - ljuvligt.
/anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar