onsdag 8 januari 2014

Kultur på arbetsplatsen – det kraftfullaste verktyget

Det är en evig fråga: -Hur kan vi förbättra kvalitet och resultat i vår verksamhet? Alla organisationer måste bry sig om och förbättra det man kan för att verksamheten ska nå sina mål. Eftersom verksamhet bedrivs med hjälp av människor så blir det naturligt att också ställa frågor som: Hur ska det vara för att man ska må bra på jobbet? Hur ska det vara för att man ska känna sig motiverad? Hur ska det vara för att vi ska kunna locka nya medarbetare till oss? Ett område som kan bidra med svar på alla dessa frågor är, ”kultur”. Det handlar om de informella, delvis osynliga och ofta svårbeskrivna faktorer på arbetsplatsen som tillsammans ger en bild av hur livet där fungerar. Man kan se en organisation eller en arbetsplats som två delar, struktur och kultur. Då är strukturen allt det som syns, som går att beskriva, planera och mäta. Det är sådant som kostar pengar och naturligt får mest uppmärksamhet. Kulturen å andra sidan är då typ, livet som människorna lever i strukturen. Den ger en upplevelse och en känsla som kan vara positiv och energigivande alternativ tung och energisugande. Jag gör dessa reflektioner i början av ett nytt år. Jag gör det för jag har sett och tror att i kulturen finns den stora potentialen till förbättring i många sammanhang. En positiv kultur på arbetsplatsen har sin grund i goda värden och värderingar. Det räcker dock inte att formlera en tilltalande värdegrund. Kultur betyder odling och det innebär att man både måste skapa en god jordmån och sedan hitta och stärka de tillväxtfaktorer som ger energi och utveckling. 2014 tror jag innebär ett ännu starkare intresse för ett salutogent främjande av människans villkor och möjligheter. Fokus kommer att bli kultur och kulturbärandet kallas Salutogent ledarskap och medarbetarskap. Häng med oss så får vi se hur det går. 8 jan 2014 Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar