torsdag 25 oktober 2012

Gilla jobbet

Det kom en fråga. Efter en mycket inspirerande dag på Gilla jobbet-mässan kom det flera goa återkopplingar. Det verkar som om mitt seminarium om hälsofrämjande ledarskap både inspirerat och satt igång tankar på många håll. I ett Twitterinlägg av Maria Berntsson idag torsdag funderar hon över om det är skillnad på kommunikativt ledarskap och salutogent ledarskap. Jag är väl ingen begreppsexpert inom området, men vissa tankar får jag direkt. Om det salutogena handlar om att se människan med nyfikenhet och förväntan att hon har viktiga tillgångar, då blir det ju självklart avgörande att vi kan se, möta och kommunicera på ett sätt som bekräftar, inspirerar och stärker personen vi möter. Kommunikationen blir det utbyte av tankar och sinnesintryck mellan människor som skapar förståelse och känsla av värde (värdighet).När kommunikationen fungerar uppstår en känsla av gemensamhet(ordet communicare betyder ju just det). Det kan alltså inte bli ett salutogent förhållningssätt i mötet utan en medveten vilja att bjuda in den man möter i sammanhanget på ett uppskattande sätt. Detta måste ju självfallet handla om kommunikation tycker jag. Därutöver menar jag att det salutogena synsättet i ledarskap eller annorstädes ger möjlighet att väga in mer av hela sammanhanget. Ett salutogent ledarskap handlar då om att ta till vara och förstärka de saker eller omständigheter som är positiva för människans hälsa. Och det kan vara både strukturella och kulturella aspekter i sammanhanget. En tillgång blir då också Antonovsky´s teori eller förklaringsmodell för hälsa - känsla av sammanhang (kasam). De tre delarna i teorin, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet blir en hjälp att hitta eller förstå vad som är betydelsefullt för hälsan och förmågan i det aktuella sammanhanget. Poängen med en generell teori är att den kan översättas till vardagsverklighet av de människor som finns i varje sammanhang. Det är förmodligen de som har mest aktuell kunskap om vad som är viktigt för välbefinnandet på just deras, till exempel, arbetsplats. Det salutogena tänket blir då också praktiskt användbart när både filosofi och teori är med. Det är just nu kväll i Horten i Norge. I morgon väntar drygt 50 studenter på högskolan i Vestfold som går en masterutbildning i helsefremmende arbeid. Man kan bli upprymd för mindre, Norge är verkligen med på det salutogent hälsofrämjande kunskapsområdet. Go afton!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar