onsdag 16 juni 2010

Hälsosam tillväxt

Några rader på vägen till ett spännande forum på ovanstående tema.
I morgon torsdag den 18 juni möts 80 personer i en kreativ dialog på Skepparholmen ute på Värmdö. Vilka frågor och vilka svar kommer att ges där, jag är mycket nyfiken.
Några reflektioner apropå detta:

Människans hälsa och välfärd påverkas av både materiella och existentiella omständigheter. Den materiella och ekonomiska tillväxten verkar ha en starkare drivkraft än den existentiella.
När finansoron återigen sprider sig i Europa blir det tydligt vilka krafter som är i rörelse. Det är krafter som både kan skapa förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd. Samtidigt kan den ekonomiska kapplöpningen förlama hela samhällsmaskineriet och göra mer skada än nytta. När grundprincipen är konkurrens om begränsade resurser i en tävling som aldrig tar slut. Då tror jag inte att det är en hälsosam modell. Det är risk att det mänskliga får stå tillbaka till förmån för den materiella och ekonomiska tillväxten.
För att skapa ett samhälle där människor mår bra och har hälsan så måste vi ta hänsyn till helheten. Då behöver mänskliga relationer, naturen, kulturen och andra existentiella grundförutsättningar få ett större utrymme i människors vardag och i politikerns prioriteringar.

Den internationella ekonomiska krisen är en del av verkligheten. Den syns än så länge mest i medias nyhetsrapportering och jag känner inte så stor påverkan av den. Det finns en annan del av verkligheten som på det lokala planet är mer engagerande och ger en större förhoppning om värdetillväxt på mänskliga villkor. Jag möter dessa i de många initiativ och projekt som startas för att stödja, främja och upprätta de människor som är längst från börsgolven. Detta år har hittills känts som början på en nytändning inom det hälsofrämjande och socialt engagerade arbete som är så angeläget. Jag har träffat människor i skolor, inom äldreomsorg, i sociala företag och i föreningsrörelsen som vill förändra och förbättra möjligheterna för andra. Ett salutogent tänkande verkar växa sig allt starkare. Det finns allt mer av helhetssyn på vad som påverkar och ger förutsättning för att individen ska må bra och kunna lyckas med hon vill. Detta arbete är inte i första hand en budgetfråga utan handlar om ett synsätt där individens egna förutsättningar och resurser är viktigast. Det är sammanhanget, delaktigheten och en långsiktig uthållighet som kan leda till hälsosam "tillväxt" och bestående förändring.

Hur ska sammanhanghet se ut och hur ska samhället se ut för att innehålla det som är viktigt för mänskligt liv och hälsa? Ja helt klart, kan man inte glömma bort naturen och kulturen. Vad betyder dessa områden? Historiskt kanske inte bedömda som jätteviktiga för människans hälsa men det håller på att ändra sig. Den forskning om kultur och hälsa som bedrivits vid Göteborgs Universitet har inspirerat till ett initiativ att etablera en plats för samtal och utveckling. Idén är att skapa möten mellan forskare, politiker och andra intresserade som vill veta mer och pröva att ta in naturen och kulturen på ett tydligare sätt i vår fundering om vad och hur människans hälsa främjas. Vid det första seminariet som hölls på Öijared i Floda norr om Göteborg den 26 maj fick jag möjlighet att presentera det salutogena ledarskapets möjligheter. Och som sagt torsdag den 18 juni är det möte i Stockholmstrakten på temat hälsosam tillväxt – också mycket spännande. Jag återkommer om detta

Ha en fortsatt fin sommar!
Anders H

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar